Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Antalya’daki beş yıldızlı konaklama işletmelerinde yiyecek-içecek maliyet kontrolü ve fiyatlama uygulamaları üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü1, Akdeniz Üniversitesi, S.B.E.2, Akdeniz Üniversitesi, Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu3
Görüntülenme :
845
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Antalya ve çevresinde faaliyet gösteren beş yıldızlı konaklama işletmelerinde, yiyecek-içecek maliyet kontrol sistemleri ve fiyatlama konusunun araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın ana kütlesini 196 adet 5 yıldızlı otel ve 1.sınıf tatil köyü oluşturmaktadır. Çalışma, araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanan bir anket aracılığı ile yürütülmüş ve elde edilen veriler SPSS paket programı aracılığı ile analize tabi tutulmuştur. Anket sonuçlarının analizi sonucunda işletmelerin büyük bir çoğunluğunun yiyecek maliyetlerinin kontrolünde aylık basit maliyet kontrol sistemini, içecek kontrol sistemi olarak ise standart maliyet kontrol sistemini kullandıkları görülmüştür. Ayrıca genel fiyatlama yaklaşımı olarak kâra dayalı fiyatlama yaklaşımının, oda fiyatlarının belirlemesinde ise gelir-gider tahminlemesi yönteminin daha yoğun olarak kullanıldığı saptanmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to explore food and beverage cost control systems and pricing in five star hospitality enterprises in Antalya. The population of the study consists of 196 five star hotels and first class holiday villages. This study is conducted by a survey that fits to the aim and obtained data was analyzed by SPSS package program. According to the results, the enterprises predominantly use monthly simple cost control system in controlling food costs and standard cost control system as beverage control system. Besides, profit based approach is mostly used as general pricing approach and income and expense estimation method is mostly used in room price setting.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :