Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 22 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri ile işbirliği yapma düzeyleri arasındaki ilişki

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesİ1
Görüntülenme :
340
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin örgütsel güven düzeyleri ve işbirliği yapma düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu araştırmanın verileri 2008-2009 öğretim yılında Bolu ilinde bulunan 19 ilköğretim okulunda görev yapan 229 sınıf öğretmeninden elde edilmiştir. Araştırmanın verileri örgütsel güven ölçeği ve işbirliği ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma, korelasyon ve stepwise regresyon testi kullanılmıştır. Bu araştırmada örgütsel güven düzeyi ile işbirliği yapma düzeyleri arasında olumlu ilişki bulunmuştur. Müdürlere güven ve öğrencilere güvenin müdürlerle işbirliğinin önemli açıklayıcısı olduğu bulunmuştur. Meslektaşlara güven ile öğrencilere güvenin meslektaşlarla işbirliğinin önemli açıklayıcısı olduğu tespit edilmiştir. Müdürlere güven ile öğrencilere güvenin ise ailelerle işbirliğinin önemli açıklayıcısı olduğu bulunmuştur. Ailelere güven ise işbirliği faktörlerinin önemli açıklayıcısı olmadığı ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to explore the relationships between the level of classroom teachers’ organizational trust and the level of collaboration. The sample of this study included 229 classroom teachers from 19 elementary schools in the Bolu province. Data in this study were collected using organizational trust scale and collaboration scale. Mean, correlation and stepwise regression test were used in data analysis. The results of Pearson correlation nanlyses indicated that organizational trust was related to the collaboration. The stepwise regression analyses revealed that trust in principal and trust in student were significantly predictors of collaboration with principals. Trust in colleagues and trust in student were influential in predicting collaboration with colleagues. Trust in principal and trust in student were predictors of collaboration with parents. Trust in parent was not significantly a predictor of the overall level of collaboration.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :