Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 22 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Liselerde blok ders uygulamasının incelenmesi

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğit. Bil. Bölümü1
Görüntülenme :
519
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, liselerde blok ders uygulamasının öğrenciler üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırmanın verileri; öğrencilerin görüş, düşünce ve önerilerini belirlemeye yönelik anket formuyla, öğretmen görüşleri ise görüşme metodu ile elde edilmiştir. 2007-2008 eğitim yılında Diyarbakır İli Merkez Şehitlik Lisesi’nde görev yapan 5 öğretmen ve bu lisede öğrenim gören 109 öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin; blok ders uygulamasının genel olarak öğrenmeyi olumsuz etkilediği, etkili ve kalıcı öğrenme için bir ders süresinin 40- 45 dakikadan fazla olmaması gerektiği görüşünde oldukları görülmektedir. Öğrencilerin blok ders uygulamasını öğleden sonra boş kalan zamanın sağladığı avantaj dışında olumlu bulmadıkları belirlenmiştir. Öğretmenlere göre, ders sürelerinin uzun olduğu blok ders uygulamasında teneffüs sürelerinin az olması öğrencileri olumsuz etkilemektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to investigate the effects of block course application on students. The data of the research attained by the inquiry form to understand the students concepts, opinions and offers and interview method to understand techers opinions. At 2007-2008 Education Year five teachers and one hundred and nine students from Şehitlik High School in Diyarbakır Centrum have composed the studygroup of the research. By the results of the research it is seen that the students agreed that applying block course effects learning negative in general, for an effective and retention of learning the duration of the lesson must not be more than forty or fortyfive minutes. It is determined that the students don’t find block course application else the free time advantage of afternoons. To teachers the short breaktimes after the long block course effects students negative.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :