Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 24 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ingilizce öğretmenlerinin bilgisayarın yabancı dil öğretim ve öğreniminde kullanımı hakkındaki görüşleri

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi1
Görüntülenme :
450
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada; İngilizce öğretmenlerinin yabancı dil eğitiminde bilgisayar oyunlarının öğretim aracı olarak kullanımına yönelik görüşleri ve tutumları ele alınmıştır. Araştırmada kuram geliştirme teorisine yönelik eğilimler ve perspektifler temel alınmıştır. Araştırmada kuram geliştirme teorisinin öngördüğü üzere veriler mümkün olduğunca analitik bir şekilde incelenerek, araştırma sonuçlarının tümevarım yöntemiyle sunulduğu nitel araştırma tekniği kullanılmıştır. Maksatlı örnekleme tekniğiyle belirlenen bu araştırmanın örneklemi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan İngilizce öğretmenleriyle sınırlıdır. Örneklemi oluşturan 8 öğretmenden 4'ü ilköğretimde, 4'ü ortaöğretim kurumlarında görev yapmaktadır. Verilerin çözümlenmesi sonucu araştırmanın amacına yönelik 7 tema ortaya çıkmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; İngilizce öğretmenleri eğitsel bilgisayar oyunlarını geleneksel eğitime göre yabancı dil eğitiminde kullanılabilecek alternatif bir araç olarak görmektedirler. Geleneksel sınıf ortamlarının monotonluğunu ortadan kaldırmada bilgisayar oyunları kullanımının etkili bir yol olacağı İngilizce öğretmenleri tarafından düşünülmektedir. Öte yandan, yabancı dil öğretmenlerinin bilgisayar oyunu kullanım tercihleri, sahip oldukları eğitim felsefesine bağlıdır. Ayrıca bilgisayar oyunlarının öğrenci motivasyonunu sağladığı, öğrencilerin iletişim ve etkileşimini artırdığı İngilizce öğretmenleri tarafından kabul edilmektedir. Çalışmada ayrıca bilgisayar oyunlarının yabancı dil eğitiminde kullanılabilmesi için öğretmenlere gerekli teknolojik desteğin sağlanması gerektiği belirtilmiştir.

Özet İngilizce :

The current study explored English language teachers' perspectives about potential use computer games as an instructional tool for second language teaching and learning and their attitudes towards computer games. The study is based on the conventions and perspectives of the grounded theory. Qualitative data analysis methods that adopt grounded theory work inductively in interpreting descriptive as well as analytic features of the data. Employing Intentional sampling the participants of the study is limited to middle school and high schools teachers. Participants consist of eight teachers, four teachers are employee of middle school the other four teacher works for high school. As the result of analyzing the data, seven themes were emerged. Based on the results of the study, English teachers who teach English as a foreign language acknowledge computer games as an alternative instructional tool to the traditional instruction. It was found that English teachers think that computer games can be a great way to break up the monotony of the typical classroom setting. However, foreign language teachers' preference employing computer games depends on their educational philosophy. Furthermore English teachers concede computer games motivating, challenging and encouraging students to interact and communicate. The study is also revealed that using computer games in second language learning can only be achieved with proper technological support on behalf of the teacher.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :