Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 17 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ana dil edinimi ve erken yaşta yabancı dil öğretimi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
279
DOI :
Özet Türkçe :

Son zamanlarda yapılan araştırmalar bebeğin annesinin bünyesinde yer alırken bile ana dilini edinim sürecine girdiğini göstermektedir. Doğumdan kısa bir süre sonra da bebek seslerin çevresiyle iletişim kurmasına yaradığını anlayabilmektedir. Daha sonra bebeğin ana dilinin üstesinden gelebilmesi ve tam sözceler oluşturabilmesi için kendisine uzun yıllar gerekecektir. Ana dil ediniminin farklı aşama ve katmanları nelerdir? Çocuk ana dil ediniminde ne tür güçlüklerle karşılaşabilir? Kendisine bu uzun serüvende nasıl yardımcı olunabilir? Dilsel bozukluklar nelerdir? Eklemleme, dilsel gecikme, kekemelik gibi sorunların kaynakları nelerdir? Ana dil edinimi çerçevesinde bu sorunların yanıtı arandıktan sonra erken yaşta yabancı dil veya ikinci dil öğretiminde karşılaşılan sorunlara değinilecektir. Çünkü Avrupa topluluğu çerçevesinde yapılan araştırmalar bireyin yabancı dil öğrenmeye ne kadar erken yaşta başlarsa o aranda dilsel gelişiminin hızlı olacağını göstermektedir. Bu bağlamda üye ülkelerin yurttaşlarına olabildiğince erken yaşta ikinci dil öğretmeleri önerilmektedir. Dolayısıyla ülkemizin de tam üyelik sürecinde erken yaşta yabancı dil öğretimine yönelik bir takım stratejiler geliştirmesi gerekmektedir. Öte yandan ana dil edinimiyle erken yaşta yabancı dil öğreniminin doğuracağı sorunlar nelerdir? Bu soruların yanıtını arayacağız.

Özet İngilizce :

The research shows that even its mother stomach a baby enters the process of acquisition of his mother language. Not long after birth the baby will understand that the words are used to communicate within its environment. Several years will then be necessary for him to be able to use the language properly and to articulate complete sentences what are the various periods of language acquisition? What sort of difficulties will the child encounter in the acquisition of the mother language? How could we help him in this long adventure? What are the speech difficulties linguistic delay and stammering? After having sought the answers to those mentioned problems within the mother language, we’ll analyse the problems encountered in foreign language teaching and in teaching a second language at an early age. The research that has been undertaken within the European Community shows that the earlier a child starts to learn a foreign language the faster its progress will be. In this context it is proposed to EU members to teach a foreign language to their citizens at the earliest age possible. In our country’s process of full nomination of EU membership it is necessary to develop some strategies towards foreign language teaching at an early age. On the other hand what will be the possible problems caused by second language teaching at on early age? We’ll try to find out the answers of those questions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :