Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Radloff’un opit slovarya tyurkskih nareçiy sözlüğü’nde ev ve ev kavram alani ile ilgili kelimeler

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi1
Görüntülenme :
677
DOI :
Özet Türkçe :

Friedrich Wilhelm Radloff’un (Berlin 05.01.1837-St. Petersburg 12.05.1918) birçok Türk lehçesinden örnekler barındıran Tьrk Lehзeleri Sцzlьрь Denemesi (~ Versuch eines Worterbuches der Turk-Dialecte ~ Opıt Slovarya Tyurkskih Nareciy) eseri, yerli ve yabancı Türkologların Türklük bilimi araştırmalarında yararlandıkları temel kaynaklardan biridir. Alman kökenli bir Rus Türkoloğu olan Radloff, Altay, Doрu Kэrgэz bozkэrlarэ, Hakasya ve Yedisu bцlgelerinde yaюayan Tьrk boylarэ arasэnda yaptığı derleme ve araştırmalarının sonucunda ortaya çıkardığı bu külliyatlı eserini, dört cilt hâlinde yayımlamıştır. İlk cildi 1893 yılında yayımlanan sözlüğünde ünlülere, 1899, 1905 ve 1911 yıllarında yayımlanan ciltlerde de ünsüzlere yer vermiştir. Bu makalede, Wilhelm Radloff’un hayatэndan ve sцzlьрьnьn цneminden kэsaca bahsedildikten sonra Türk boylarının zaman ve mekân yolculuğunda kazandıkları birikimleri ile zihin ve dil arasındaki ilişkilerini ortaya çıkarabilmek amacıyla maddi ve manevi kültürün en önemli temsilcilerinden biri olan ev kavramı belirlenmiş, bu kavram alanına giren kelimelerin tespiti için de içerisinde birçok tarihî ve çağdaş Türk lehçesinin söz varlığını barındıran Radloff’un Tьrk Lehзeleri Sцzlьрь Denemesi зalэюmasэ seзilmiюtir.

Özet İngilizce :

Friedrich Wilhelm Radloff (Berlin 05.01.1837-St. Petersburg 12.05.1918) examples of many Turkish dialect of the Turkish Dialects Dictionary (~ Versuch eines Worterbuches der Turk-Dialecte ~ Opıt Slovarya Tyurkskih Nareciy) benefit from research is one of the main sources of Turkish Studies Turkologists. Radloff, a Russian of German descent who Turkologist, Altai, Kirghiz steppes of Eastern, Turkish tribes living in the regions of Khakassia and Yedisu compilation, released as a result of this great work of investigation and research, has published four volumes of the case. In 1893, he published the first volume of the dictionary vowels, 1899, 1905 and 1911 published in the tome has the consonants. This article, briefly mentioned life of Wilhelm Radloff and the dictionary. After Turkish tribes earned savings in time and place, to reveal the relationship between the mind and the language is one of the representatives of the material and spiritual culture were home concept. And for the detection of this concept in the field of words in the vocabulary of many historical and contemporary Turkish dialect of Turkish Dialects Dictionary Radloff, which has been selected.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :