Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD)

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Notes on the development of turkish and oriental studies in the german speaking lands

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
409
DOI :
Özet Türkçe :

This paper provides an overview of the history of Turkish Studies in the institutional context of Oriental studies in the German-speaking lands since the beginning of the 19th century. It argues that the separation of Oriental studies from theology and its professionalization constituted a relatively slow process that was not complete until the 19th century. The academic institutionali- zation of Oriental studies remained comparatively weak. This is even more the case for Turkol- ogy and Turkish studies, which both remained largely tied to the framework of Oriental studies on both an institutional and personal level. This paper discusses the question of Orientalism in German Oriental studies and argues for the keeping of Oriental studies as a distinct cluster of disciplines within the current academic structure instead of dissolving them into specific area studies or attaching them to other related disciplines like history or sociology.

Özet İngilizce :

Bu makale XIX. yüzyılın başlarından itibaren Almanca konuşulan ülkelerde yürütülmekte olan Türkiyat çalışmalarını, kurumsal Şarkiyat çalışmaları bağlamında ele almakta ve onun hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Makalede Şarkiyat çalışmalarının İlahiyattan ayrılması ve uzmanlaşılması süreçlerinin görece yavaş bir şekilde geliştiği ve bu sürecin XIX. yüzyılda hala tamamlanmamış olduğu iddia edilmektedir. Şarkiyat çalışmalarının akademik kurumsallaşması da benzer şekilde zayıf kalmıştır. Bilhassa Türkoloji ve Türkiyat çalışmalarının her ikisi de hem kurumsal hem de kişisel anlamda Şarkiyat çalışmaları çerçevesine bağlı kalmıştır. Bu makale, Alman Şarkiyat çalışmalarındaki Oryantalizm meselesini tartışmakta ve Şarkiyat çalışmalarının, alan çalışmaları içinde eritilmekten yada sosyoloji veya tarih gibi diğer ilgili alanlara bağlanmaktansa, müstakil bir disiplinler kümesi halinde cari akademik yapı içersinde kalmasını savunmaktadır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :