Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Zorunluluk hali

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
227
DOI :
Özet Türkçe :

Bilindiği üzere Türk hukukunda 765 sayılı Türk Ceza Kanunu döneminde neredeyse tüm yazarlarca hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilen zorunluluk halinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'ndaki düzenlenişi nedeniyle, bu kurumun hukuki niteliğini tespit konusunda teoride farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Burada hemen şunu belirtelim ki; zorunluluk hali birkaç istisna dışında mukayeseli hukukta da kabul edilen bir ceza hukuku kurumudur. Ancak zorunluluk halinin hukuki esası ve suçun unsurlarına etkisi konusunda fikir birliği bulunduğunu söylemek mümkün değildir. Özellikle zorunluluk halinin suçun kusurluluk ve hukuka aykırılık unsurları ile olan ilişkisi hususunda hem Türk hukukunda hem de mukayeseli hukuk da farklı görüşler ileri sürülmüştür.Anlatılan nedenlerle, 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu'nda da düzenlenen zorunluluk halinin hukuki esasının ve niteliğinin daha iyi anlaşılabilmesi için bu çalışmayı yapma ihtiyacı duyduk. Çalışmamızda öncelikle zorunluluk halinin hukuki esasını açıklayan görüşleri inceledik. İlerleyen bölümlerde ise; zorunluluk halinin suçun unsurlarına etkisine ilişkin görüşleri yansıtarak kendi görüşümüzü de gerekçeleriyle açıklamaya çalıştık. Çalışmamızın kapsamı nedeniyle ayrıntıya girmemekle birlikte zorunluluk halinin koşullarını özellikle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu bağlamında inceledik. Son bölümde ise; zorunluluk haline ilişkin vurgulanması gerektiğini düşündüğümüz diğer bazı konulara değinerek zorunluluk halinin benzer kurumlarla karşılaştırmasını yaptık.

Özet İngilizce :

The state of necessity was accepted as a legal comformity condition during the life of abolished Turkish Criminal Code principally. Various theoretic ideas have been occured in the determination of legal qualification of institution of "necessity" in the new 5237 numbered Turkish Criminal Code. It must be emphasized that the state of necessity is a criminal code institution which is accepted in the comparative law with certain exceptions. However, it is unexceptionable that there is no posibility of a consensus in the matter of the legal gist of the necessity and its influence to elements of offence. Especially, various ideas have been put forward about the relationship between necessity, negligence and state of contradicton to law in the Turkish and comparative law. Due to given reasons, main purpose of this legal writing is to make the legal gist and qualification of the state of necessity, arranged by the Turkish Criminal Code more comprehensible. Before all else, we have examined the ideas on the legal gist of the necessity. Secondly, we have tried to explain our ideas in the light of accepted views concerning the influence of necessity on the elements of offence. Thanks to scope of our writing, we haven't deeply studied the conditions of the necessity in the context of the 5237 numbered Turkish Criminal Code. Finally, we have compared the state of necessity with the similar institutions touching also upon the several aspect which we consider significant.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :