Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şike ve teşvik primi suçu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi SBE Kamu Hukuku ABD 1
Görüntülenme :
351
DOI :
Özet Türkçe :

Dünyanın pek çok ülkesinde spor, neredeyse "futbol" ile eşanlamlıdır. Ancak bir süredir milyonlarca insanı peşinden sürükleyen bu oyun, "şike ve teşvik primi" iddiaları ile sarsılmaktadır. Ülkemiz de Avrupa futbolunu saran bu yangının, önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Sporun doğasındaki rekabet ve mücadele ile sonucu önceden belirlenmiş (danışıklı) bir müsabakanın ortaya koyduğu tezat açıktır. Fakat sorun bu kadarla sınırlı da değildir. Şike ve teşvik primi fiilleri, sporun seyir zevkini yok etmekle kalmayıp, legal ve illegal bahis kuruluşları vasıtasıyla yüksek miktarda haksız kazanç edinilmesine de neden olmaktadır. Bu suçların, organize suç örgütleriyle olan bağlantısı ise olayın vahametinin diğer bir boyutunu ortaya koymaktadır. Kanun koyucu, 14.04.2011 tarih ve 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" ile bu fiilleri ceza yaptırımı altına almıştır. Ancak bu tercihin bizatihi kendisi gibi, suç tanımının yeterli netlikte olup olmadığı, öngörülen cezaların hakkaniyete uygun (orantılı) kabul edilip edilemeyeceği ve kanunun yargılama usulüne ilişkin kabullerinin neler olduğu, üzerinde tartışılması gereken konulardır.

Özet İngilizce :

Spor is synonymous with football in many countries of the world. However, this game followed by millions of people has shattered by allegations of "match-fixing and incentive payments" for a while. Turkey occupies an important part of this blaze spreading over in Europe. The contradiction bringing about by competition and struggle which lie inherently in sport and contest whose score ise predetermined (prearranged) is obvious. Nevertheless, the problem is not limited to this. The conducts of match-fixing and incentive payments cause not only to charm away the pleasure of watching sport, but also to be gained unfair advantage in high quantity through legal and illegal institutions. The link of these crimes to the criminal organizations puts across another dimension of the gravity of the fact. Lawmaker has criminalized these conducts by "Law on the Prevention of Viol the Irregularity in Sport", Nr. 6222 of 14.04.2011. Yet, whether the definition of crime is sufficient, of whether the stipulated penalties are seen as fair (proportional) and what provides the code for proceedings among with this choice in itself are the issues to discuss on.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :