Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hukukta zaman ve idarî yargıda makul süre sorunu

Yazar kurumları :
Türkiye Adalet Akademisi1
Görüntülenme :
541
DOI :
Özet Türkçe :

Adaletin yavaşlığının sonuçları, “idarî yargı düzeni” söz konusu olduğunda daha ciddî bir durum arz etmektedir. Bu çalışmamdaki amaç; idarî yargı alanında hâlen uygulanmakta olan mevcut sürelerin çoğu zaman kötüye kullanılması nedeniyle istenmeyen sonuçların doğabileceği ve bu zararların nasıl önlenebileceği hakkında görüşlerimi sunmaktır. Çünkü genellikle istenmeyen zararların doğmasına “süre”lerin kısalığı, uzunluğu hatta bazan da varlığı neden olmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi‟nin 6. maddesinin konumuzla ilgili fıkrası makul süreyi düzenlemektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargılamada makûl sürenin aşılıp aşılmadığını tesbit ederken her ne kadar her somut olayın özelliklerini dikkate almakta ise de yine de bu konuda belirlenmiş genel ilkeler vardır. Henüz dava sonuçlanmamış olmasına rağmen makûl olmayan gecikme ortaya çıkmışsa, süreyle ilgili şikâyetler; yargılamalar devam ederken de ileri sürülebilmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi; çalışmamızın konusunu oluşturan “makûl süre”yi yalnızca yerel mahkemelerin yargılama sürecinde değil, verilen yargı kararının idare tarafından yerine getirilmesi bakımından da aramaktadır. Kendi karar verme sürecinde de “makûl süre”ye uymasının gerekmekte olduğunu hatırlatmak isterim.

Özet İngilizce :

Consequences of deliberate justice become a more serious issue when administrative judicial systems are in question. The purpose of my study is; to state my opinions on possible arise of undesired consequences due to abuse of current periods already in practise in administrative judiciary field and on how these damages can be avoided. Because arise of undesired damages occur due to shortness, longness and sometimes even the existence of “period”s. The paragraph related with our subject of the article 6 of the European Convention on Human Rights regulates reasonable period of time. Even though the European Court of Human Rights considers specifi-cations of each concrete case when determining the time-limit excess in jurisdiction, still there are general principles on this subject matter. If there is an unreasonable delay even though the case has not been finalised yet, complaints about period can be submitted when the trials are proceeding. The European Court of Human Rights looks for “reasonable period of time” not only in jurisdiction process of local courts but also in execution of that decision by the administration. I would like to remind that the Court itself is obliged to comply with the “reasonable period time” in its decision-making process.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :