Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim fakültesi öğretmen adaylarının aldıkları disiplin cezaları üzerine bir inceleme

Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
299
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, YYÜ Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının/ öğrencilerin aldıkları disiplin cezaları betimlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada 01.01.2006 tarihinden araştırmanın başladığı 20.06.2011 tarihine kadar geçen dönemde verilen disiplin cezaları incelenmiştir. Veri toplamada kullanılan doküman incelemesi yanında, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler; belgesel tarama kısmında içerik çözümlemesiyle, öğrencilerle yapılan görüşmeler de ise içerik analizi yoluyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda; bölümler açısından Bilgisayar, Fen Bilgisi ve Türkçe öğretmenliğinin ikinci öğretimlerinin hiç ceza almadığı; en az ceza alan bölümlerin Biyoloji, Bilgisayar, Resim İş (İkili) ve Beden Eğitimi (İkili) öğretmenliği bölümlerinin olduğu, Sınıf öğretmenliği, Beden eğitimi öğretmenliği ve Okul öncesi öğretmenliğinin ise en çok ceza alan bölümler olduğu ortaya çıkmıştır. Cinsiyet açısından Beden Eğitimi Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği Türkçe Öğretmenliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Resim İş Öğretmenliği (İkili), Beden Eğitimi Öğretmenliği (İkili), Bilgisayar (İkili), Fen Bilgisi (İkili) ve Türkçe Öğretmenliği (İkili) bölümlerinde kız öğrenciler hiçbir disiplin suçu işlememiştir. İşlenen disiplin suçları gruplandırıldığında, en fazla siyasi içerikli ve kopya çekme suçları işlenmiştir. Öğrencilik sıfatına uymayan davranış ve güvenlik güçlerine kimlik göstermeme suçları en az işlenen suçlardır. İşlenen suçlara en fazla "uzaklaştırma", ikinci sırada "uyarma", üçüncü sırada ise "kınama" cezası verilmiştir. En az verilen ceza ise çıkarma cezasıdır. Uzaklaştırma cezalarında en fazla kısa süreli uzaklaştırma, en az ise uzun süreli uzaklaştırma uygulanmıştır. En fazla suç 3 ve 4. sınıflarda, en az suç ise 1 ve 2. sınıflarda işlenmektedir. İşlenen suçların yıllara göre dağılımına bakıldığında, en fazla suç 2007 yılında, en az suç ise 2008 işlenmiştir. Araştırma sonuçlara bağlı öneriler ile son bulmaktadır.

Özet İngilizce :

In this study, it is aimed to define discipline punishments received by preservice teachers/students in faculty of Education. We have analyzed the ones given in the period between 01.01.2006 and 20.06.2011 which is also the beginning time of the study. Besides document analysis in data collection, method of qualitative research is employed or used. As data to be collected; content analysis through viewing documents and interviews with students, is performed. As a result; in terms of departments, obtained that evening classes of Computer, Science and Turkish Teachings have never received punishment; Biology, Computer, Painting (evening instruction) and Physical Education (evening instruction) Teachings have received punishment as the least while School Teaching, Physical Education and Early Child Teachings as the most. In terms of gender, female students in Physical Education, Biology, Science, Physics, Elementary Education Maths, Chemistry, Secondary Maths, Music, Turkish, Computer, Painting (evening instruction), Physical ducation (evening instruction), Computer (evening instruction), Science (evening instruction) and Turkish (evening instruction) teachings have never committed an offence. When the offences are categorised, political offences and the ones related with cheating in an exam come first in the list. Displaying behaviors contradictory with the required qualifications of the students and refusing to show identity card to the security forces are the least committed ones. For the committed offences; fines of temporary debarment, admonition and reprimand are most given. The least given one is expelling fine. In fines of temporary debarment, short term debarment is least applied while long-term debarment is the most. Students have committed offences as the most in 3rd and 4th grades while the least in 1st and 2nd ones. When viewed in terms of years, the most offences have been committed in 2007, while the least is in 2008. The study is ended up with suggestions focused on results.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :