Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

5651 sayılı kanun kapsamında internet aktörlerine getirilen yükümlülükler ile idari ve cezai yaptırımlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu1
Görüntülenme :
416
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde İnternet artık yaşamın vazgeçilmez bir parçası olmakta ve adeta bu canlı organizmaya bağımlılığımız her geçen gün artmaktadır. İnternet sayesinde yıllar önce söz konusu bile olamayacak birçok kolaylık hayatımızın içine vazgeçilmez bir şekilde girmiştir. Teknolojinin bu denli yaşanır olması, bizlere sağla-dığı bütün kolaylıkların yanında aslında müthiş bir karmaşanın içerisinde kendimizi bulmamıza da sebep olmuştur. İnsanlara özgürlükleri açan her kapıda olduğu gibi başkalarının özgürlükleri dolayısıyla çizilmesi gereken sınırlar bu-lunmaktadır. İnternetin, yapısı gereği bu sınırları koymak çok zordur ve belki kimilerinin dediği gibi dokunulmaması gereken bir mecra, belki de ne kadar zor olursa olsun her alanda olduğu gibi düzenlenmesi gereken bir kavramdır. Özgürlük kavramının İnternet ile hayat bulduğu günümüzde çeşitli ülkeler tarafından yapılan, yapılmaya çalışılan uygulamaların çoğu zaman özgürlüklere karşı bir tutum olduğu değerlendirilmekle birlikte hemen hemen her ülkenin bu alanda çeşitli düzenlemelerinin olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, ülkemizde İnternet içerik düzenlemeleri adına, yürürlükte bulu-nan 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" ile tanımlanan İnternet aktörleri ilgili mevzuat çerçevesince getirilen yükümlülükler irdelenmiştir. Mevzuattaki tanımlara aktarılırken karşılaşılan zorluklar dolayı-sıyla, günlük hayatta herkesçe bilinen bu aktörlere ilişkin kamuoyunda meydana gelen kavram kargaşasının önüne geçmek ve bu aktörlerin yükümlülüklerinin daha iyi anlaşılması adına herbiri ayrı ayrı irdelenerek konuya katkı sağlanmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Nowadays Internet is becoming indispensable part of life and our dependence to that living that living organism is almost increasing every day. Due to the Internet, many facilities are now in our lives indispensably which are unimaginable several years ago. Getting the technology into our daily routine, made us find ourselves in the midst of a terrific chaos beside provided all facilities for us. Like every door that opens freedoms, also Internet needs the limits in order not to interfere the others‟ freedoms. Possibly it is hard because of the structure of Internet, possibly –as in the words of some- it is an untouchable field, and possibly no matter how difficult, it is a concept that should be regulated. As well as the implemantations -that being applied or tried by various countries,- are evaluated an attitude against freedom, it is known that almost every country has some regulations in this area today, inwhich freedoms got a revival thanks to the Internet. In this study the responsibilities for Internet actors which is brought by the law no:5651 "Law on Regulation of Broadcasts Via Internet and Prevention of Crimes Committed Through Such Broadcasts" which is currently in force is discussed in the name of "Internet content regulation" because of the difficulties in transferring legal definitions and in order to prevent from concept confusions for that actors who known by everybody and in order to get understand their responsibilities better, each actor examined separately.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :