Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Zamana yolculuk: divan şiirinde saat ve saat çeşitleri

Yazar kurumları :
Uludağ Ü. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl.1
Görüntülenme :
462
DOI :
Özet Türkçe :

Zamanı ölçmek, insanoğlu için her zaman çok önemli olmuştur. Bugün kullandığımız saatlere ulaşıncaya kadar, pek çok yöntem denenmiş ve zamanın düzenlenmesine çalışılmıştır. Bu aşamada birçok saat çeşidi de ortaya çıkmıştır. Bu makalede saatin ve saat çeşitlerinin gerçek dünyadaki gelişiminin Divan şiirine yansıması izlenmeye çalışılacaktır. Bunun için Divan şairinin, hayal dünyasının yolculuğunda saat ve zaman konusuna nasıl yer verdiğini gösteren beyitler, bu konudaki yol göstericiler olacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Measuring time has always been essential for humans. Until we had the modern day clocks, various techniques had been used, and time had been tried to be regulated. During this process many different types of clocks emerged. In this article, reflection of clock and its progress in the real world on the Divan poetry will be examined. Couplets revealing how the topic of clocks and time was held in the trips to the imaginations of the Divan poet will lead the way in this examination.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :