Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Xix. yüzyilda çorum’da göçmenlerin yerleştirilmesi ve yaşanan sorunlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi1
Görüntülenme :
845
DOI :
Özet Türkçe :

Zorunlu olarak karşılaşılan bir süreç olan göç olgusu sebep her ne olursa olsun tüm açılardan değerlendirilmek durumundadır. Bu süreç devlet, göç eden halk ve yerleştirildikleri bölgenin hâkim halkı açısından değerlendirilmelidir. Bu iskân sırasında yaşanmış olan yetersizlikler, ortaya çıkan salgın hastalıklar, görevlilerin yetersizlikleri, yerleşmenin gerçekleştirildiği bölgelerde ortaya çıkan sorunlar nedeniyle insanlarda oluşan hoşnutsuzluk ve talepler birlikte değerlendirilmelidir. 19. yüzyıl Osmanlı coğrafyasında yaşanan siyasi hareketliliğin paralelinde sosyal değişimlerin de hız kazandığı bir dönemdir. Bu asırda, çevre ülkelerin Müslüman halklarınca Osmanlı topraklarına gerçekleştirilen göçler, toplumsal değişimi tetikleyen başlıca etkenlerdendir. 19. yüzyılın ortasından itibaren Kafkasya'dan gelen büyük kitleler de Osmanlı ülkesini yeni yurtları olarak kabul etmişlerdir. Göçlerin yarattığı sosyo-ekonomik, demografik, siyasi ve kültürel sorunlar tek tek irdelenmelidir. Osmanlı Devletinin XVII. ve XVIII. yüzyılda imzalanmış antlaşmalar sonrası kaybedilen topraklar ve başlayan geri çekilişe paralel olarak bu bölgelerden anayurda göçler başlamıştır. Özellikle 19. Yüzyılda Kırım Savaşı sonrası başlayan ve bu yüzyılın sonlarında yoğunlaşan göçlerle milyonlarca insan kurulu düzenini terk etmek, çok kötü şartlar ve eziyetlerle Anadolu’ya göç etmek mecburiyetinde kalmıştır. Çorum bölgesine yerleştirilmiş olan göçmenlerin burada yaşadıkları bir takım hukuki sorunlar sicillere yansımış olup, bunlardan en dikkat çekeni yanlarında getirmiş oldukları cariyelerinin durumlarıdır. Göçlerle ortaya çıkan sıkıntılara, Çerkes göçmenlerin yanlarında getirdikleri cariyelerin satılması konusunda yaşanan hukuki sorunlarda görünmektedir. Bu çalışmada tüm bu konulara değinilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

No matter what the reason is, the concept of immigration, which is an obligatory process to be faced, ought to be considered in every respect. This process ought to be considered in respect of the government, the immigrants and the local people settling down the habitat they were placed. Throughout the process of placement, the handicap, epidemic, the deficiency of staff, dissatisfaction and demand because of the problems occuring in the placement area ought to be taken into consideration together. The 19th Century is the period in which there was a political activity in the Ottoman Empire as well as the acceleration in social changes. In this century, the immigrations of Muslims living in non-Islamic countries to Ottoman territory are the main reason to cause the social change. A mass of people coming from Caucasia, also, accepted the Ottoman territory as their new home starting in the middle of the 19th century. The socio-economic, demographic, political and cultural problems created by immigrants ought to be studied one by one. After the treaties the Ottoman Empire signed between the 17th and the 18th centuries, some territories were lost and in paralel with the withdrawal, the immigrations began from these territories to homeland. In the 19th century, the immigrations especially began after the Crimean War and increased at the and of this century, millions of people had to abandon their home and immigrate to Anatolia in dreary situations and misery. Some legal problems, the immigrants being placed in Çorum area were faced, were enrolled the law, one of the most remarkable problems was the situations of their bondwomen whom the immigrants took with when they immigeated. As well as the problems occuring during the immigration, there were also legal problems about selling the bondwomen whom the Circassion immigrants took with. In this study, all these subjects will be tried to be examined. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :