Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Senî ali’nin elif-nâme’si

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Ü. Sos. Bil. Ens. 1
Görüntülenme :
415
DOI :
Özet Türkçe :

Elif-nâme, elif ve nâme sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmiş bir kelime olup aynı zamanda bir manzumenin adıdır. Elif harfinden ye harfine doğru alfabetik olarak sıralanması akrostiş yani muvaşşah sanatı ile örtüşmekte ve elif-nâmelerin Türk edebiyatında çok sayıda örneği bulunmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle elif-nâmenin tanımı yapılmış ve genel olarak elif-nâmeler hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra Senî Ali'nin hayatına kısaca değinilmiş, ardından şâirin dîvânında yer alan ve daha önce haberdar olunamayan elif-nâme metni transkripsiyon harflerine aktarılarak şekil ve muhteva yönünden değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Elif-nâme, elif words and nâme is a word that occurred at the same time the merger is the name of poetry. Acrostic that is the correct alphabetical order to the letter Alif muwashshah elif-nâme with the art overlaps and is an example of a large number of Turkish literature. In this study, in general, elif-nâme-nâme has been defined and given information. Then I briefly mentioned Ali's life, the poet's general council and notified before an unusual then transferred from the shape and content elif-nâme the letters of the text was analyzed in terms of transcription.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :