Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Refik halit karay üzerine bir bibliyografya denemesi

Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi1
Görüntülenme :
402
DOI :
Özet Türkçe :

Refik Halit Karay Türk tarihinin ve edebiyatının önde gelen yazarlarından biridir. 20. yüzyıl Türkiye tarihi ve edebiyatı için büyük bir önem arz etmektedir. Oldukça üretken bir yazar olan Refik Halit Karay, bugün araştırmacıların yeni yorumlara ulaşabilmeleri için başvurmaları gereken mühim bir bilgi kaynağıdır. İncelememiz araştırmacıların bu önemli şahsiyet hakkında temel kaynaklara rahatlıkla ulaşabilmeleri amacıyla oluşturulmuştur. Bu bibliyografya çalışmasının büyük bir bölümü resmî yayınlar, arşiv kaynakları, gazeteler, dergiler, kitaplar, makaleler, sempozyum, bildiri, lisans, yüksek lisans ve doktora tezleri ve yazarın çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanan makale ve fıkralardan oluşmaktadır. İncelemede Karay’la ilgili en güncel bilgiler kullanılmıştır. Her geçen gün kıymeti daha çok anlaşılan ve muhalif karakteriyle öne çıkan Refik Halit Karay, hayatında iki defa sürgüne gönderilmiştir. Gönderilme nedeni siyasi mizah içerikli yazıları ve mütareke dönemindeki politik faaliyetleridir. Bu açıdan bakıldığında 20. yüzyılın ilk çeyreğindeki olayların tam anlamıyla anlaşılabilmesi için üzerinde durulması gereken bir şahsiyettir. Bibliyografya incelememizi oluşturan önemli bölümlerden biri de yazarın makalelerinin bir araya getirildiği bölümdür. Bu kısmın yeni bilgiler ihtiva etmesi hasebiyle araştırmacıların ilgisini daha çok çekeceğini düşünmekteyiz. Bu çalışma Refik Halit Karay üzerine hazırlanmış kapsamlı bir bibliyografik araştırmadır. Oldukça büyük bir kalkınma içerisinde bulunduğunu düşündüğümüz Türkiye’de, sosyal bilimler de hızlı bir gelişim süreci içersindedir. Özellikle disiplinler arasındaki katı sınırlar ortadan kaybolmakta ve disiplinler arası bilgi alış verişi her geçen daha çok artmaktadır. Birer önemli bilgi membası olarak edebî eserlerin tarihçiler için önemi giderek daha çok anlaşılmaktadır. İster kurgu ister reel esaslar üzerinde vücut bulsun her edebî eser ortaya çıktığı dönemle ilgili birçok önemli bilgiyi ihtiva eder. Bir tarihçinin kendi disiplinine sadık kalması şartıyla edebiyat eserlerinden de istifade etmesi büyük bir kazanımdır. Öyle ki bu sayede tarihçi yeni bilgilere ulaşacağı gibi klasik tarih kaynaklarıyla çözemediği bazı sorunlara farklı açılardan yaklaşarak çok önemli yorumlara ulaşılabilir. İncelememiz, bu genel felsefe çerçevesinde ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

Refik Halit Karay is one of the leading authors of Turkish history and literature. He is an important figure of 20th century Turkish history and literature. As being a productive author Refik Halit Karay is an important information source that researchers must be applied to reach new comments. Our study is generated for researcher’s easily reaching to basic sources about this leading figure. A great part of this study consists of official publications, archives sources, newspapers, periodicals, books, articles, symposiums papers, undergraduate dissertations, postgraduate thesis, PhD dissertations and author’s articles that were published different newspapers and periodicals. The most uptodated information is used in this study. As known his dissident character and is being understood value of Refik Halit Karay was exiled two times in his life. Causes of his exile were political activities during the period of armistice and his writings on political satire. In this respect, to understand of the events in the first quarter of the 20th century, Refik Halit Karay must be researched. One of the most important parts of our study is the section where author’s articles are gathered. We think that this section attract more attention of researchers because of the containing new information. This study is a comprehensive bibliographic research prepared on Refik Halit Karay.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :