Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Perceptıon of the turkısh consonants by korean speakers*

Yazar kurumları :
Kahramanmaraş Şütçü İmam Üniversitesi1, Mevlana Üniversitesi2
Görüntülenme :
415
DOI :
Özet Türkçe :

Turkish and Korean, both belong to Altaic language family, share many common features, i.e. word order, agglutinative structure, etc. When both languages are compared phonologically it will be seen that there are significant differences between them. Unlike the Turkish stops, Korean stops are typologically unusual in that they have a three-way contrast, but they are all voiceless in word final position. They are all voiceless in word-initial position. Korean has also the lax-tense fricative pairs: /s/ and /s’/. Moreover, the lateral consonant /l/ in Korean is pronounced in two different ways, depending on where it appears within the words. The aim of this paper is to investigate how Korean speakers who don't know any Turkish knowledge perceive Turkish consonants. The present study demonstrates that the perception of Turkish consonants by Korean learners is influenced by the phonological properties of Korean. The perception of the Turkish stops by Korean speakers must be related with the different VOT values in both languages. The Turkish consonants which Korean doesn't have were replaced by the nearest convenient sounds. Since the consonants /r/ and /l/ are not independent phonemes in Korean, especially the perception of Turkish word initial and word final /r/ is realized as /l/. Because two languages have nasal consonants, the perception of these sounds are perfectly clear in word initial, word medial and word final positions. The nasal consonants /m/ and /n/ in Turkish and Korean are common.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Altay Dil Ailesi içinde yer alan Türkçe ve Korece öge sırası, çekimli yapı vb. birçok ortak özelliğe sahiptir. Her iki dil sesbilgi açısından karşılaştırıldığında bazı önemli farklılıkların olduğu görülür. Türkçenin aksine, Korece patlamalı ünsüzler üçlü bir zıtlaşma sağladıkları için tipolojik olarak sıra dışı bir özellik sergiler. Fakat bütün bu ünsüzler kelime sonunda ve kelime başında ötümsüz olarak oluşur. Korecede aynı zamanda gevşek-gergin (lax-tense) ayrımına sahip sızmalı /s/, /s’/ çiftleri de yer alır. Yani, /s/ ve /s’/ anlam farklılaşması oluşturur. Dahası Korece yan ünsüz /l/, kelimede bulunduğu yere göre iki farklı biçimde telaffuz edilir. Bu makalenin amacı Türkçe bilgisi olmayan ana dili Korece olanların Türkçe ünsüzleri nasıl algıladıklarını araştırmaktır. Böyle bir çalışma, Korece konuşurların Türkçe ünsüzleri algılamalarının Korecenin sesbilgisel özelliklerle yakından ilgili olduğunu göstermektedir. Türkçe patlamalı ünsüzlerin Korece konuşurlar tarafından farklı algılanmasının temelinde her iki dildeki VOT (Voice Onset Time) değerlerinin farklı olmasında aranmalıdır. Korecede bulunmayan Türkçe ünsüzler Korecede bu ünsüzlere en yakın ünsüzle ifade edilir. /r/ ve /l/ ünsüzlerinin Korecede ayrı birer sesbirim olmamaları nedeniyle bu ünsüzlerin algılanmasında zaman zaman sorunlar yaşandığı gözlemlenmiştir. Özellikle kelime başında ve sonundaki /r/ ünsüzü, /l/ ünsüzü biçiminde gerçekleşmiştir. Her iki dil geniz ünsüzlerine sahip olduğu için Türkçe geniz ünsüzlerinin algılanmasında herhangi bir sorun yaşanmaz.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :