Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ordulu şairler örnekleminde özel isimlerin kültürler arası öğrenmeye katkısı

Yazar kurumları :
Ordu Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü1, Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Öğrencisi2
Görüntülenme :
488
DOI :
Özet Türkçe :

Ordu, geçmişten bugüne sanatın ve kültürün çeşitli dallarında eser veren insanların yaşadığı bir kent olmuştur. Ülkemiz sanatına her dönemde çok değerli şahsiyetler kazandıran Ordu, şairleri ve yazarları aracılığıyla da bölgede öne çıkan bir kent olmuştur. Şiir söyleme geleneğinin izlerini yaşatan halk şairleri yanında, çağdaş bir söylemin peşinde olan şairler de ülkemiz şiirine önemli katkılar sunmuşlardır. Etkileşime ve kültür aktarımına açık bir tür olan şiirde, şairin yaşamsal zenginliği, özel isimler vasıtasıyla yapmış olduğu birtakım metinler arası göndermeler, hatırlatmalar, somutlaştırmalar, kültürel değerleri algılayış ve yorumlayış biçimi, hayat felsefesi, şiire yansır ve dolaylı olarak kültürler arası öğrenmeyi de belirler ve şekillendirir. Bu bağlamda şairin, üzerinde yaşadığı coğrafyaya ve onu örnekleyen kültürel değerlere, karşıt kültürlere ve yabancı kültürel değerlere karşı takınmış olduğu tutum da önemlidir. Çalışmada çeşitli kıta, ülke, bölge, il, ilçe, köy, kasaba, belde, cadde, sokak, semt isimleri; önemli tarihler; ünlü simalar; Türk edebiyatına mal olmuş önemli isimler; önemli din büyükleri; şairin yakın çevresindeki önemli şahsiyetler; festival, şenlik isimleri; kurum ve kuruluş isimleri, millet ve boy isimleri; mitolojik isimler; gezegen ve galaksi isimleri gibi özel isimler Ordulu şairlerin şiirleri incelenerek tespit edilmiş ve incelenmiştir. Araştırmada ordulu şairleri örnekleyen toplam 38 şairin şiirlerinde özel isimlerin kullanılış amacı ve kullanıldığı bağlamdan hareketle Ordulu şairlerin sanat anlayışlarında yerelden evrensele kültürler arası öğrenmenin önemli bir yeri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The city of Ordu has traditionally been a place where people ,who has produced countless works of art and culture, live. Having presented many valuable figures to the art life of the country, Ordu has also always come in front with its poets and writers. Along with the minstrels who keeps poetry-telling alive, there are many other poets who made a lot of contributions to the poetry of our country in the means of contemporary expression. In poetry which is open to interaction and cultural transference, the richness of life of the poet, the references between some texts which has been done through proper names, reminders, concretizations, perception and interpretation of cultural values, and philosophy of life reflects on poetry and it indirectly conditions and shapes intercultural learning. In this context, it is important for the poet to adopt an approach to the geography and cultural values he lives in or the opposite cultures and foreign cultural values. In this study, names of a variety of a continent, a country, a city, a township, a village, a country town, a borough, a street, and an avenue; important dates; famous people; important names for Turkish literature; important religious figures; important people around the poet; festival or feast names; institution and corporation names; nation or folk names; mythologic names; planet and galaxy names are all spotted and examined in the poems of the poets of Ordu. In this research of the poems of 38 poets of Ordu, the aim of using proper nouns and from the context of being used, it is concluded that inetcultural learning local to universal has an important place in the perception of arts of the poets of Ordu.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :