Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlerin güncel sorunlari

Yazar kurumları :
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi1, Ukrayna Kiev Milli Pedagoji Üniversitesi 2
Görüntülenme :
850
DOI :
Özet Türkçe :

Bir ülkenin gelişmesinde eğitimin payı büyüktür. Eğitime yatırım yapan ülkeler her açıdan gelişmektedir. Eğitimi etkileyen birçok unsur vardır ama bunlardan en önemli olanı öğretmendir. Çünkü eğitimi etkileyen diğer unsurlar öğretmen olmadan bir anlam ifade etmez. Doktoru, bilim adamını, siyasetçiyi, mimarı, işçiyi, memuru yetiştiren öğretmendir. Öğretmenler okulda sadece öğretim görevini yerine getirmez bunun yanında eğitim görevini de yerine getirir. Yani, öğretmenler öğrencileri bilgi ile donatarak meslek sahibi olması konusunda yardımcı olurken bir taraftan da düşünceleri, davranışlarıyla öğrencilere model olarak öğrencilerin kişiliklerinin şekillenmesinde önemli rol alırlar. Öğretmenler, öğrencileri şekillendirirken aynı zamanda toplumu ve ülkeyi de şekillendirmiş olurlar. Ülkelerin gelecekleri yani genç kuşaklar öğretmenlerin elinde şekillenir. Genç kuşak ne kadar iyi yetiştirilirse toplumun refahı, mutluluğu ve kalkınması bir o kadar artar. Bunun gerçekleşmesi için öncelikle öğretmenlerin kendine güvenmesi, alan bilgisinin iyi olması, pedagojik formasyonun yeterli olması yani iyi yetiştirilmesi belki de daha da önemlisi öğretmen olacak kişinin bu mesleğin ne kadar önemli olduğunun farkında olması gerekir. Öğretmenler ne kadar iyi yetiştirilirse, ne kadar çalışma koşulları uygun hale getirilirse eğitimin kalitesi artar dolayısıyla çağdaş, huzurlu bir ülkenin kurulması sağlanmış olur. Ülkelerin kaderlerinde doğrudan etkili olan öğretmenlerin işlerini iyi yapabilmeleri için öncelikle iyi yetiştirilmeleri, sonra da çalışma şartlarının uygun hale getirilmesi lazımdır. Bu araştırmanın amacı, ülkemizdeki öğretmen sorunlarını belirleyip, bunları betimlemektir. Yapılan bu çalışmada günümüzdeki öğretmen sorunları betimlenip bu sorunların çözümüne katkıda bulunabileceği için önem arz edebilecektir. 

Özet İngilizce :

Education has a significant role in the development of a country.As it is widely accepted , Countries investing in education have been developing fast in all aspects of life . There are many factors affecting education, but they are not effective as much as a teacher . Without teacher , other factors can’t be significant enough as much as they are supposed to be . He is the teacher who trains doctor , scientist , politician , architect , worker , officer and so on . Teachers are not only the insructors working in school to make students be the future’s professionals but also they are the pedagogues who are trying to be the best real role models for their students with their thoughts , life styles and attitudes and above all they have a crucial role in the formation and development of their student’s characters during their school lives . As teachers are devoloping and forming the members of the population ,they are also developing and forming the population they are living in . The better new generations are trained , the wealthier and happier population we will have . To be able to do all these things mentioned above , of course , there are some conditions to be done completely . In return a teacher should have strong self - confidence , good field information , good pedagogical formation and in addition to these s/he should be aware of the importance of the profession s/he will do . If the teachers are trained well and their working conditions are developed in accordance with the today’s needs , quality of the education can be increased . This also opens the ways taking us to a developed , peaceful and wealthy country .The aim of this study is to determine the teachers’ problems and put them forward .This study has a great significance as it can be helpful and make a contribution to solution of teachers’ problems . 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :