Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Nergisî’nin meşâkku’l-‘uşşâk’ındaki bir hikâyeyi tahlil denemesi

Yazar kurumları :
Adıyaman Ü. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl. 1
Görüntülenme :
486
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde genel anlamda hikâye ve Klâsik Türk hikâyeciliği hakkında bilgi verilerek Nergisî'nin bu gelenekteki öneminden ve Meşâkku'l-'uşşâk adlı eserinden bahsedilmiştir. Birinci bölümde hikâyenin özeti verilmiş, ikinci bölümde muhteva unsurları kapsamında; olay, anlatıcı ve bakış açısı, zaman, mekân, şahıs kadrosu ele alınmıştır. Üçüncü bölümde anlatım teknikleri incelemesi yapılarak tasvir ve diyaloglar üzerinde durulmuş, dördüncü bölümde hikâyenin dil ve üslup incelemesi yapılmıştır.

Özet İngilizce :

This study consists of the introduction and four parts. In the introduction part, there is information about storytelling in general and the Classical Turkish storytelling; and Nergisî's importance in storytelling tradition and his book Meşâkku'l-'uşşâk have been mentioned. There is the summary of the story in the first part. Including content elements; the story, narrator, perspective, time, place, people are in the second part. Portraits and dialogues have been emphasized in the third part together with the analysis of narrating techniques and there is the analysis of the language of the story and storytelling mode in the fourth part.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :