Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Max weber’de etik-siyaset ilişkisi

Yazar kurumları :
Gümüşhane Üniversitesi1
Görüntülenme :
764
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz toplumlarının en önemli sorunlarından biri, etik sorunudur. Etik probleminin ahlaki birtakım kaygılardan yola çıkarak düşünülmediği ya da ahlaki problemlere ilişkin kaygıların çok da ciddiye alınmadığı toplumlarda çözülmesi kolay değildir. Etik sorunu, toplumsal sistemde ve daha da önemlisi meşru güç kullanma tekelini elinde bulunduran bir iktidarda söz konusu ise daha büyük sorunlarla karşılaşılabilir. Politikacıların etik olmayan davranışlardan sakınmaları ya da genel manada siyasi yolsuzlukların üstesinden gelinebilmesinde en etkili araç ise şüphesiz siyasal etiktir. Siyasal etik bağlamında, Max Weber’in 1919 yılında Meslek Olarak Siyaset adlı eserinde yapmış olduğu etik sınıflamaları ve etiğin siyasi işlevleri konusundaki açıklamaları, özellikle günümüz politikacılarının okumaları ve davranış modeli olarak benimsemeleri gereken ve halen güncelliğini koruyan önemli bir eserdir. Nitekim bu makalede, öncelikle Weber’in etik kavramını nasıl tanımladığı ve Weber’e göre etik ve siyaset arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğu üzerinde durulmaktadır. Daha sonra siyasete girenlerin nasıl hareket etmeleri gerektiğine ilişkin bilgilere yer verilmekte ve bu bağlamda etik ve siyaset ilişkisinin açıklanmasında önemli yer tutan ve Weberyan etik sınıflaması olan inanç etiği ve sorumluluk etiği kavram çiftine değinilmektedir. 

Özet İngilizce :

One of the most important problems of current societies is the problem of ethics. It is not easy to solve this ethics problem in societies where it is not considered in terms of certain moral concerns or concerns about moral problems are not seriously considered. If the problem of ethics is present in a societal system or, more importantly, in a rulership which has the monopoly of using legitimate powers, more serious problems can be faced. Undoubtedly, the most effective tool for politicians to avoid unethic behavior or overcoming corruption in a general sense is political ethics. In the sense of politic ethics, Max Weber’s work “Politics as a Vocation” in the year 1919 where in Weber made ethic classification and explanations on political function of ethics is an important work which should especially be read by current politicians and still keeps its currency. As a matter of fact, in this declaration, the foundation is, firstly, how Weber defines the concept of “ethics”, and how the relationship between ethics and politics is established according to Weber. Information is provided as to how political newcomers should be acting, and in this sense, the duo of “ethics of belief” and “ethics of responsibility”, which holds an important place on how explanation of the relationship between ethics and politics, is touched upon. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :