Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Maşûk, âşık ve rakip arasındaki hiyerarşik ilişkiler

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü1
Görüntülenme :
566
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, 14-18.yüzyıllar arasında yazılmış divânlardan seçilen beyitlerden hareketle, Osmanlı Devleti’nin siyasî yapılanmasının, Divân şiirindeki maşûk-âşık-rakîb üçlüsü üzerindeki etkisi ve bu etkinin hangi hiyerarşik ilişkileri doğurduğu üzerinde durulacaktır. Bu hiyerarşik ilişkiler, temelde Osmanlı Devlet yapılanmasındaki “kulluk” kavramı ve Divân şiirindeki “aşk anlayışı” ile bağlantılıdır. Makalede ayrıca konuyla ilgili olarak, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “saray istiaresi” kavramına ve Ömer Faruk Akün’ün Divân edebiyatı maddesinde söz konusu ettiği “amour courtois”e de atıflarda bulunulacaktır

Özet İngilizce :

This article will focus on the impact of political structure of the Ottoman State on the triplet of beloved-lover-rival in the Divan poetry and the hierarchical relationships generated by this impact, based on the couplets extracted from the poets written between 14th and 18th centuries. These hierarchical relationships are basically related to the concept of “adoration” in Ottoman State structuring and “sense of love” in the Divan poetry. With regard to the topic, the article will also refer to the concept of “metaphor of palace” of Ahmet Hamdi Tanpınar and “amour courtois” dragged by Ömer Faruk Akün in the Divan literature item

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :