Cilt: 5
Alkaloidierin Analizinde Bamford Usulünün İnce Tabaka Kromaiografesiyle Kombine Edilmesi III : 4.-7. Gruptakilerle İlgili İncelemeler
Rasã®m Tulus Ve Gülsen İskender .

24 129

Öz Alkaloidlerin analizinde Bamford usulünün ince tabaka kromato-grafisiyle kombine edilmesi konusundaki incelemelerimizin(2,3) bir bölümünü teşkil eden bu yayında, 4. - 7. gruptaki maddelerin çeşitli adsorbanlar ve çözücü sistemleriyle ince tabaka kromatografisinde (yükselen usul) alman sonuçlar bildirilmektedir.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Rasã®m Tulus Ve Gülsen İskender .