Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Karaman merkez vaizi ahmet neşet efendi’nin istiklâl madalyası talebi ve yetkili makamlarca verilen karar

Yazar kurumları :
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi1
Görüntülenme :
470
DOI :
Özet Türkçe :

Milli Mücadeleye toplumun her kesiminden insanlar katkıda bulunmuştur. Elbette ki bu mücadelede din adamlarının ayrı bir önemi vardır. Milli Mücadeleyi destekleyen din adamlarından biri de Karaman Merkez Vaizi Ahmet Neşet Efendi’dir. Neşet Efendi Milli Mücadele yıllarında Karaman’da hem askerlere hem de sivil halka yönelik hizmetlerde bulunmuştur. Onları motive ederek mücadeleye teşvik etmiştir. Karaman merkezde halen ibadete açık olan Attariye Camii’nde sivil halka ve aynı zamanda Depo Alayında askerlere vaazlar vererek onların maneviyatının yükseltilmesine çalışmıştır. Bu faaliyetlerinin hem askerler hem de halk üzerinde etkili olduğu kendisine verilen resmi belgelerden anlaşılmaktadır. Ahmet Neşet Efendi’yi farklı kılan özelliklerinden biri de 1926 yılı Kasım’ında çıkarılan Şapka Kanunu’na uyması ve fötr şapka giyerek bu konuda da halka örnek olmasıdır. Birçok din adamının şapkaya tepki gösterdiği bir ortamda onun bu davranışı toplumun huzuru açısından önemlidir. Neşet Efendi hem Milli Mücadele yıllarında hem de Cumhuriyetin ilk yıllarında Karaman’da yaptığı bu hizmetlerinden dolayı kendisine İstiklâl Madalyası verilmesi için başvuruda bulunmuştur. İlk başvuruyu 1926 yılında ikincisini ise 1932’de gerçekleştirmiştir. Birinci başvurudan sonuç alamayınca ikinci başvuruyu yapmıştır. İkinci başvuru için Başbakanlık Makamına yazmış olduğu dilekçeye kendisine daha önce verilen taltif belgelerini de eklemiştir. Ayrıca Başbakanlıktan bir talepte bulunarak kendisine İstiklâl Madalyası verilmesinin kanunen mümkün olmaması halinde dilekçesi ekinde sunduğu belgelerin iadesini istemiştir. Bu çalışmada İstiklal Madalyasının tanıtımı yapılacak, din adamlarının Milli Mücadeledeki rolüne kısaca değinilecek, Ahmet Neşet Efendi’nin İstiklâl Madalyası talebi, bununla ilgili olarak yapılan yazışmalar ve yaşanan süreç ele alınacaktır.

Özet İngilizce :

All people of the society have supported the National Struggle. The reverends in this struggle have an additional significance.

One of these reverends who supported the National Struggle was Ahmet Neşet Efendi who was Karaman Central Cleric. Ahmet Neşet Efendi served both civilian population and soldiers during the years of National Struggle. He encouraged them for struggle. He preached to civilian population and to soldiers of Depo Regiment in the Attariye Mosque, who is in the centre of Karaman and which is still open for worship. He tried to raise their preaching spirituality in this way. These activities have an impact on both the military and the public. We can understand this from the official documents given to him. One of the features that make Ahmet Neşet Efendi different is that he complied with the Hat Law, who was issued in November 1926. He set an example to the public by wearing a fedora. Many reverends reacted against the hat but Ahmet Neşet’s behavior was important for the peace of society. Neşet Efendi requested a Medal of Independence for his services in Karaman as well as in the early years of the Republic and the National Struggle. He made the first reference in 1926 and the second in 1932. As the first reference was unable, he made the second. He added to his second letter of application the previously rewarded documents and sent them to the Office of the Prime Minister. Also he requested the Prime Ministry to give back his previously rewarded documents if they legally can’t give him a Medal of Independence. In this article, Medal of Independence will be advertised, the role of reverends in the National Struggle will be mentioned, the request of Ahmet Neşet Efendi, correspondence and the process related to this event will be held.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :