Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iskenderun kentindeki (hatay) acil durum ünitelerinin ulaşabilirlik özelliklerinin analizi

Yazar kurumları :
Öğrenci-Dr. Mustafa Kemal Üniversitesi 1, Öğr. Gör. Dicle Üniversitesi2
Görüntülenme :
816
DOI :
Özet Türkçe :

Meydana geldikleri andan itibaren zamana karşı yarışılması gereken acil durumlar için sürekli hazır olunması gerekmektedir. Hazırlıklı olmanın en önemli aşamaları ise, olay yerinin tespiti, olay yerine en kısa zamanda ulaşma, yapılacak ön çalışmalarla en çok acil durum olaylarının gerçekleştiği yerlere yakın alanlara ve yerleşim alanlarının tamamına en kısa zamanda ulaşabilecek acil durum müdahale alt yapısının hazırlanmasıdır. Bu işlemlerin yapılmasında yol ağlarının kullanıldığı ağ (Network) analizleri kullanılabilir. Çünkü yerleşim alanlarında mesafenin kısıtlayıcı etkisinin yanında şehir içindeki yayalar, trafik ışıkları ve diğer araçlar gibi hız kesici engellerinde göz önüne alınması gerekmektedir. Olay yerine acil durum araçlarının hızlı bir şekilde ulaşarak yaralıların sağlık kurumlarına ulaştırılması verilen hizmetlerin kalitesi açısından önemli bir ölçüdür. Bu yüzden verilen hizmetin kalitesini arttırmak ve zaman kaybını önlemek için acil durum araçlarının olay yerlerine en kısa yoldan ve en hızlı bir şekilde ulaşmasının sağlanması gerekmektedir. Bu çalışmada İskenderun kentinde bulunan acil durum ünitelerinin ulaşılabilirlik özellikleri incelenmiştir. Çalışmada Arc GIS 10 Network Analyst aracı kullanılarak Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı ağ (network) analizleri yapılmıştır. Bu analiz yardımıyla acil durum araçlarının İskenderun’da 3., 5., ve 9. dakikalarda ulaşabilecekleri alanlar belirlenmiştir. Ulaşabilirlik açısından hastaneler için ilk 3 dakikada ulaşılabilen alanlar çalışma alanının % 44.69’unu, 5. dakikada ulaşılabilen alanlar % 71.78’ini, 9. dakikada ulaşılabilen alanlar ise çalışma alanının % 87.09’unu oluşturmaktadır. 112 istasyonları için 3. Dakikada % 28.76’sını, 5. dakikada % 52.51’ini, 9. Dakikada 84.65’ini oluşturmaktadır. İtfaiye istasyonu için bu alan ilk 3. dakikada % 27.23, 5. dakikada % 48.61’i, 9. dakikada ise % 84.14’ünü oluşturmaktadır. Analiz sonucunda acil durum ünitelerinin sayılarının yetersiz ve dağılışlarının düzensiz olduğu görülmüş ve alternatif yerler önerilmiştir.

Özet İngilizce :

It is a must to be prepared for emergency situations which necessitate a race against time right after their occurrence. The most important phases in getting prepared are the identification of the scene, reaching the scene at the shortest possible time and preparation of emergency action infrastructures that will reach all settlements and close vicinity of the scene by preliminary studies. Network analysis can be used in these processes because barriers that will impede speedy actions such as pedestrians, traffic lights and other vehicles as well as the limiting effects of distance should be taken into consideration in settlement areas. Emergency vehicles’ arrival at the scene and transporting the injured to medical institutions in the speediest manner possible is an important criterion in terms of service quality. Therefore, it is necessary to provide the fastest and shortest routes for emergency vehicles to increase service quality and prevent loss of time. Current study investigates the accessibility characteristics of emergency units in the city of İskenderun. ArcGIS 10 Network Analysis tool was used in the study to analyze Geographical Information Systems based network. Areas that can be accessed by emergency vehicles in 3, 5 and 9 minutes were identified with the help of the analysis. In terms of accessibility of the hospitals, areas that could be accessed in the first three, five and nine minutes were found to be comprised of 44.69%, 71.78% and 87.09% of the research area respectively. In terms of accessibility of 112 stations, areas that could be accessed in the first three, five and nine minutes were found to be comprised of 28.76%, 52.51% and 84.65% of the research area. For fire stations, 27.23% of the research area was found to be accessible for the first three minutes, 48.61% for the 5th minute and 84.14% for the 9th minute. According to results, emergency units were found to be insufficient in terms of number and their distribution was found to be irregular. Suggestions for alternative locations were also provided.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :