Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilkokul 2, 3 ve 4. sınıf türkçe ders kitapları bütüncesinin kelime hazinesini geliştirme eğitimi açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi1, Trakya Üniversitesi2
Görüntülenme :
507
DOI :
Özet Türkçe :

Bütünce ya da derlem (İng. Corpus) dilbilimsel inceleme yapmak için metin ve konuşmaların toplanmasıyla oluşturulmuş yapılardır. Dil öğretimi derslerinde kullanılan ders kitapları doğası gereği hem edebi hem de bilgi verici içeriğe sahip olan kitaplardır. Her ikisi için de öğrenci ayrı anlama stratejilerine ve gerekli kelime servetine sahip olmalıdır. Buradan hareketle bu araştırma; ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflarda okutulan Türkçe ders kitaplarının bütüncesinin incelenmesi söz konusu kitaplardaki kelime hazinesini ve yeni kelime öğretiminin sistematiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması şeklinde desenlenmiştir. Durum çalışmaları var olan durumun derinlemesine analizini gerektirmektedir. Araştırmada ilkokullarda okutulan özel yayınevlerince basılan kitaplardaki metinler Microsoft Office Word dosyaları haline getirilip Text Master programında ön analizi yapılmıştır. Bu analizde elde edilen kelime listeleri Microsoft Office Excel dosyası haline getirilip içindeki özel isimler ve sayılar ayıklanmıştır. Sonra kelimelerin yapım ve çekim ekleri incelenmiştir. Bu şekilde elde edilen bütüncenin Text Master programında son analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda sınıflara göre farklı kelime sayılarının belirli bir oranda arttığı görülse de farklı sınıflarda tekrar edilen kelimeler yüzünden toplamın düştüğü; incelenen kitapların öğrencileri yeni kelimelerle karşılaştırmada, yapım ekleri ile farklı anlamlar oluşturma imkanı olan kök kelime vermede yetersiz oldukları bulunmuş; kelime hazinesinin geliştirilmesi ve yeni kelime öğretimi konusunda önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Corpus is a body of written or spoken language materials upon which a linguistic analysis is based. Due to the nature of language teaching textbooks used in language courses have literary and informational content. For both content, the student must have a adequate vocabulary, and comprehension strategies. Hence this study examined primary 2, 3 and 4. grades Turkish textbooks used in primary schools by looking by the lenses of systematic teaching of vocabulary and new words. The study has been designed in the form of case study research. Case studies require in-depth analysis of the current situation. The texts in Turkish language textbooks published by private publishers were converted into Microsoft Office Word files then pre analyzed with Textmaster program. The word list obtained from this analysis was put into Microsoft Office Excel for sorting out private names and numbers. Then it is analyzed again in Textmaster program with working of affixes and root words were founded and listed. Even if a arise in numbers of different words by grades, the numbers of those words decreases in total because of repeated words in two or more grades. The books examined in the study are insufficient in encountering students with new words, are also inadequate in quantity of root words. Some suggestions are given for developing vocabulary skills and teaching new words.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :