Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilk türkçe kur an tercümelerinde uhrevi yer adları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hitit Üniversitesi Fen/Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
397
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede Kur'an'da geçen uhrevi yer adlarının Türk dili tarihinde İlk Türkçe Kur'an tercümeleri olarak bilinen Kur'an tercümelerindeki karşılıkları üzerinde durulacaktır. Makalede yer adları bilimiyle ilgili bilgi verildikten sonra Kur'an'da geçen yer adlarının İlk Türkçe Kur'an tercümelerinde geçen karşılıkları, içinde geçtiği dönemin metniyle birlikte verilmiştir. Konunun geniş olması sebebiyle her kavramın İlk Türkçe Kur'an tercümeleri açısından dillik değeri olanlar alınmıştır. Diğer verilmeyenler ise Arapça biçimleriyle karşılanmıştır.

Özet İngilizce :

In this article, we will explain the carnal place names in The Quran known as the first Quran translations in the history of Turkic. In the article, after the informations about the science of place names, translations of the place names in the Quran in the First Quran Translations are given with period of its original text. Because of the wide subject, the concept which has a language value in the First Turkish Quran translations has taken. The others are given with their own Arabic forms.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :