Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Halk şairlerinin gözüyle istanbul

Yazar kurumları :
Dicle Ü. Ziya Gökalp Eğt. Fak. Türkçe Eğt. Böl. 1
Görüntülenme :
408
DOI :
Özet Türkçe :

Anadolu coğrafyasında üzerine en çok yazı yazılan imgesel mekânların başında İstanbul gelir. Bu güçlü imge, tarihsel olduğu kadar kültürel unsurlarla da beslenir. Asırlar öncesine uzanan zaman yolculuğunda değişik dönemlerde yaşayan halk şairlerimiz, içinde yaşadıkları ya da sadece hayal ettikleri İstanbul'u fiziksel ve kültürel dokularıyla ele alırlarken içlerinde hüzün, özlem ve coşkuyu bir arada yaşayabilmişlerdir. Bu çalışmada, değişik dönemlerde yaşayan Âşık Ömer, Seyranî, Âşık Şenlik, Âşık Veysel, vb. birkaç ozanımızın şiirlerindeki İstanbul imgesinin yansımaları değerlendirilecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Most written articles on Anatolia in Istanbul comes at the beginning of imaginary places. This powerful image, as well as historical or cultural elements are fed with. Centuries before extending time travel in different periods, living in the folk poet of our, in which they live, or just imagine they Istanbul, physical and cultural fabric to take as they drink their sadness, longing and joy coexist able .. In this study, living in different periods, Asik Omer, Seyrani, Asik Senlik, Asik Veysel, etc… City image of the few poets of our reflections will be considered poetry.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :