Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Deşifre şarki söyleme eğitimine yönelik öğretim metodu önerisi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
418
DOI :
Özet Türkçe :

Mesleki müzik eğitiminde öğrencilere müziksel işitme, okuma ve yazma (MİOY) dersleri kapsamında müziğin dili öğretilmeye çalışılmaktadır. Deşifre şarkı söyleme MİOY öğretiminin müziksel okuma boyutuyla ilişkilidir. Deşifre şarkı söyleme, sözlü bir müzik eserini ilk görüşte müzik yazısına uygun olarak doğrudan sözleriyle çözümleyerek seslendirebilme becerisidir. Mesleki müzik eğitiminde müziksel okuryazarlığın en üst basamağı sayılabilecek bu beceri müzik eğitimi alan her bireyin geliştirmesi gereken bir beceridir ve her bireyde belli düzeyde bulunan deşifre şarkı söyleme becerisi planlı, programlı, sistemli ve düzenli çalışmalarla geliştirilebilir. Ülkemizde deşifre okuma becerisini geliştirmeye yönelik özgün çalışmalar birkaç kaynak kitapla sınırlı bulunmaktadır. Deşifre şarkı söylemeye yönelik ise sistemli ve planlı hiçbir uygulama yapılmamakta, bilimsel araştırma ya da kaynak bulunmamaktadır. Yurt dışında ise 1800’lü yıllardan bu yana deşifre şarkı söyleme öğretimine yönelik çok sayıda yayımlanmış kaynak bulunmaktadır ve pek çok yöntem başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Bu çalışmada deşifre şarkı söyleme öğretim materyali olarak önerilen metot, deşifre şarkı söyleme alanındaki bu kaynak eksikliğini giderme düşüncesiyle yapılan doktora araştırmasında geliştirilip, uygulanmış özgün bir öğretim metodudur. Çalışmada deşifre şarkı söyleme için önerilen öğretim yöntemi ve öğretim sistemi ile deşifre şarkı söyleme öğretim programı ve materyallerinin oluşturulmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu metot deşifre şarkı söyleme eğitimine yönelik Türkiye’de yazılmış “ilk” öğretim metodu niteliğini taşıdığından ve bu alanda yapılabilecek başka araştırmalara, eğitim-öğretim programlarına ve uygulamalarına yol gösterip kaynak oluşturması açısından önem taşımaktadır. 

Özet İngilizce :

In professional music education, effort is made during musical listening, reading, and writing (MLRW) courses to teach the language of music. Sight-singing education is related to the musical reading dimension of MLRW teaching. Sight-singing is the ability (skill) to analyse and vocalize a music piece directly with words at first sight in accordance with the correct notation. This skill which can be considered the highest step in musical literacy at professional music education is a skill that every individual studying music education needs to develop. Sight-singing skills that each individual have at a certain level can be improved by planned, programmed, systematic and regular studies. In Turkey, there are very limited unique studies for improving sight-reading skills. And as for sight-singing there are no systematic, planned applications, scientific researches or resources are available. However there are a great number of published resources available for teaching sight- singing, and many methods are beeing practiced successfully in overseas since 1800s. The method which is proposed as a teaching material for sight-singing in this study was a unique teaching method that was developed and experimented for a doctoral research with the idea of resolving the lack of resource in the field of sight-singing. This study consists of descriptions for the proposed- teaching method and system for sight-singing and also explanations about the devoloping process of the cirriculumn and teaching materials. The aforementioned method is important for being the very first writen teaching method about sight singing education in Turkey. It also has importance in terms of being an example and resource for leading future studies, cirriculumns and practices in this area.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :