Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

“cam ve elmas” romanında iletişim/sizlik ve yabancılaşma temaları

Yazar kurumları :
KTÜ Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl. 1
Görüntülenme :
539
DOI :
Özet Türkçe :

İletişim, bireyin kendisiyle ve diğer bireylerle yaptığı etkileşimidir. Bu etkileşimde iletinin kodlarının çözülememesi birey için en önemli problem olan iletişimsizliğe yol açar. Böylece çevresiyle sağlıklı ilişkiler kuramayan kişi yalnızlaşır, yabancılaşmaya başlar. Yabancılaşma ise bireyin kendi özünü kavramaya çalışmasından kaynaklanan bir durumdur. Özünü arayan kişi kendisinden ve ötekilerden uzaklaşır. Bireyi kuşatan bu problemler din, sanat, felsefe ve bunların hepsini içine alan edebiyat biliminde farklı yönleriyle incelenir. Türk edebiyatında postmodern çizginin takipçisi olan Sadık Yalsızuçanlar, hayatın kendine sunduklarını zaman ve mekân düzleminde açımlayarak eserleri aracılığıyla yansıtma gayretindeki sanatçıdır. Yapıtlarında insanlığın içinde bulunduğu iletişim/sizlik ve yabancılaşma problemine eğilir. Bu çalışmada sanatkârın Harakanlı bilge Ebu'l-Hasan Harakani Hazretleri'nin yaşam öyküsünden esinlenerek oluşturduğu Cam ve Elmas romanındaki iletişim/sizlik ve yabancılaşma temaları tahlil edilecektir.

Özet İngilizce :

Communication is the indivudual's the interaction between himself and the other individuals. In this interaction not being able to decipher the codes of the message causes the most important problem for the individual: miscomunication. Thus the individual not being able communicate with the environment gets alone,starts to be alienated.Alienation is a situation about the individuals trying to get to know her/himself. The person seeking himself gets away from himself and others. These problems surrounding the individual are studied with different aspects in religion, art, philosophy and literature which includes all of these. Sadık Yalnızuçanlar who follows the postmodern line in Turkısh literature is an artist trying to reflect with his works what life gave him, explaining on the plane of space and time. His inclination is on the problems of miscommunication and alienation. In this study, the themes of miscommunication and alienation in the novel " Cam ve Elmas" will be analyzed which was inspired by the life story of the scholar from Harakan ,Ebu'l-Hasan Harakani.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :