Yıl 2019, Cilt: 43 Sayı : 1 Sayfalar 20 - 27 2019-01-31
MOLECULAR DOCKING STUDIES OF SOME TETRAHYDRONAPHTALENE-BENZIMIDAZOLE DERIVATIVES AND CORRELATION WITH THEIR CORRESPONDING ANTI-MRSA ACTIVITIES
YENİ TETRAHİDRONAFTALEN-BENZİMİDAZOL TÜREVİ BİLEŞİKLERİN MOLEKÜLER DOKİNG ÇALIŞMALARI VE ONLARIN ANTİ-MRSA AKTİVİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Fikriye ZENGİN,Mehmet Murat KISLA,Zeynep ATES ALAGOZ
16 261

Anahtar Kelimeler

El Sayed, M.T., Sabry, N.M., A. Hamdy N., Voronkov, A., Ogungbe, I.V., Balakin, K. and Abdel-Aziz, M.S. (2018). Synthesis, Anti-Methicillin-resistant S. aureus (MRSA) Evaluation, Quantitative Structure-Activity Relationship and Molecular Modeling Studies of Some Novel Bis-indoles as Prospective MRSA Pyruvate Kinase Inhibitors. Letters in Drug Design & Discovery, 15, 336.
Birincil Dil en
Konular
Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2019


Makalenin Yazarları
Fikriye ZENGİN
Mehmet Murat KISLA
Zeynep ATES ALAGOZ