Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Batıya hayran bir neslin romanı: servet-i fünûn romanı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
443
DOI :
Özet Türkçe :

Servet-i Fünûn edebiyatı, Tanzimat’la birlikte başlayan edebiyatın Batılılaşma çabasının en yoğun ve en verimli son safhasıdır. Bu dönemde gerek çeviri faaliyet-leri gerekse Servet-i Fünûn başta olmak üzere dergilerde yer alan Batılı yazar, eser ve akımları tanıtan yazılar, Ba-tıya açılan önemli pencereler olarak dikkat çeker. Servet-i Fünûn döneminde Batı edebiyatının etkisi, sadece Batı-nın tanıtılması ya da çeviriler yapılması ile sınırlı kalmaz; aynı zamanda Batı edebiyatının özellikleri, eserlerde de etkisini gösterir. Bu makalede Servet-i Fünûn döneminde kaleme alınan romanlara yansıyan Batılı özellikler, ya-zarların sanat anlayışlarını belirleyen prensiplerin da-yandığı Batılı kaynaklar, Servet-i Fünûn edebiyatçılarının Batıya bakış ve onları yorumlayış şekilleri ortaya konul-maya çalışılacaktır. Edebi eserlerde karşımıza çıkan içe-rik, şekil, dil ve üslûba yönelik Batı edebiyatının etkileri belirlenerek, Servet-i Fünûn romanının edebiyat tarihimiz içindeki yerinden söz edilecektir.

Özet İngilizce :

Servet-i Fünûn literature is the last and most intensive stage of Westernization efforts in literature which started with the Tanzimat period. In this period, translation activities and the articles in journals such as Servet-i Fünûn introducing the Western authors, works and trends appear as an important windows opening to the Western literature. In Servet-i Fünûn period, the effect of Western literature was not limited with introduction of Western literature or the translations, at the same time, the characteristics of Western literature influence the books which were written in this period. This paper attempts to determine the Western sources reflected in genres such as novel Servet-i Fünûn period; the western sources on which the principles determining artistic understanding of the authors; and the way Servet-i Fünûn period authors perceive and interpret the West. By determining the influence of Western literature on content, form, language and style in literary works, the role of Servet-i Fünûn literature on our literature history will be discussed.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :