Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bağimsiz seyahat eden yerli gezginlerin profili ve seyahat alişkanliklari üzerine bir araştirma

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi1
Görüntülenme :
835
DOI :
Özet Türkçe :

Yurtiçi ve yurtdışı seyahate çıkan Türk vatandaşı sayısı her geçen yıl artmaktadır. Bağımsız seyahat eden gezginler Dünya seyahat pazarı içinde önemli bir pazar bölümünü oluşturmaktadır. Ancak, yurtiçi turizm alan yazında bağımsız seyahat eden yerli gezginlerin profilleri ve seyahat alışkanları üzerine herhangi bir araştırma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, bağımsız seyahat eden yerli gezginlerin profilleri ve seyahat alışkanlıkları tarama tipinde tasarlanan bir alan araştırması belirlenmeye çalışılmıştır. Alan araştırması, 15 Kasım 2012-15 Mayıs 2013 tarihleri arasında internet üzerinden uygulanmış ve araştırmaya bağımsız seyahat eden 163 yerli gezgin katılmıştır. Elde edilen veriler, araştırmaya katılan gezginlerin yarıdan fazlasının erkek ve 30 yaşın altında olduğunu, büyük çoğunluğunun bekâr ve en az lisans eğitimine sahip olduğunu göstermektedir. Anketi yanıtlayanların % 34’ünün seyahatlerine yalnız çıktıkları, % 42’sinin ise seyahatlerine genellikle arkadaşları ile çıktıkları anlaşılmaktadır. Son 3 yılda yurt dışına yaptıklarını seyahat sayısı 1 ile 20 arasında değişirken, ortalama seyahat sayısı 4’tür. Katılımcıların son 3 yılda çıktıkları yurtiçi seyahat sayısı 1 ile 30 arasında değişirken ortalama yurtiçi seyahat sayısı 6 olarak hesaplanmıştır. Araştırmaya katılan en çok tercih ettikleri ulaşım araçları otobüs, uçak, tren, otomobil otostop ve bisiklet şeklinde sıralanmaktadır. Katılımcılar, Türkiye’deki seyahatlerinde ortalama 7,65 gün konaklarlarken, yurtdışında 15 gün civarında konaklamaktadır. Çalışma, turizm işletmeleri ve kamu otoritelerine dönük öneriler ile son bulmaktadır. 

Özet İngilizce :

Number of Turkish citizens taking abroad and domestic trips is increasing every year. Independent travellers constitute an important segment in World travel market. But there has been no research on profile and trip-related characteristics of Turkish independent travellers. In this study, profile and trip-related characteristics of Turkish independent travellers’ were tried to be determined via a survey. Survey was implemented through website between 15 September 2012 and 15 May 2013, and 163 Turkish independent travellers participated to the survey. Findings of the research indicated that more than half of the participants are male; most of them are single and holding bachelor degree at least. It is understood that 34 percent of participants taking their trips alone while 42 percents generally taking their trips with friends. Number of international trips taken in last three years varies between 1 and 20 with average 4 international trips. On the other hand, number of domestic trips taken by participants varies between 1 and 30; average number of domestic trips was calculated as 6. It was found that intercity buses, plains, train, autos are most preferred transportation vehicles by participants. Also, it was found that travellers stay over averagely 7,65 days in their domestic trips in Turkey while 15 days in their trips abroad. Study ends with suggestions both for the tourism establishments and public authorities. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :