Yıl 2020, Cilt: 44 Sayı : 1 Sayfalar 18 - 32 2020-01-31
Novel Tacrine and Hesperetin analogues: Design, Molecular docking and in silico ADME studies to identify potential Acetyl choline esterase inhibitors for Alzheimer’s disease.
YENİ TAKRİN VE HESPERETİN ANALOGLARI: ALZHEİMER HASTALIĞINDA POTANSİYEL ASETİLKOLİN ESTERAZ İNHİBİTÖRLERİNİN AYDINLATILMASI İÇİN TASARIM, MOLEKÜLER DOKİNG VE İN SİLİKO ADME ÇALIŞMALARI
Naresh KONDAPALLI,Kanna SRUTHI
14 261

Anahtar Kelimeler

1. Alzheimer’s Association. Alzheimer’s disease Facts and Figures (2018). Alzheimer’s Dement; 14(3), 367-429. Retrieved from https://www.alzheimersanddementia.com/article/S1552-5260(18)30041-4/abstract
Birincil Dil en
Konular Farmakoloji ve Eczacılık
Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2020
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar Orcid : 0000-0002-6454-5291Yazar: Naresh KONDAPALLI (Sorumlu Yazar)Kurum: G. Pulla Reddy College of Pharmacy, Hyderabad, Telangana, IndiaÜlke: India Yazar: Kanna SRUTHI Kurum: Department of Pharmaceutical Chemistry R.B.V.R.R Women’s College of Pharmacy, Osmania UniversityÜlke: India

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2020


Makalenin Yazarları
Naresh KONDAPALLI
Kanna SRUTHI