Yıl 2015, Cilt: 2 Sayı : 2 Sayfalar 71 - 75 2015-08-01
Comparation of the shear bond strength of different glass ionomer cements to compomer and composite
Farklı cam iyonomer simanların kompozit ve kompomere olan makaslama bağlanma dayanım kuvvetlerinin karşılaştırılması
Mustafa ALTUNSOY,Evren OK,Ebru KÜÇÜKYILMAZ,Başak BÖLÜKBAŞI,Mehmet Selim BİLGİN
16 261

Background: The aim of this study was to compare the shear bond strength (SBS) of four different glass ionomer cements to compomer and composite.Methods: Eighty cylindrical acrylic blocks with a hole (3 mm in diameter and 2 mm in height) were prepared. The acrylic blocks were divided into 4 groups and filled with glass ionomer cements (Ionoseal, Ketac Molar, Equia, and Imicryl). Single step self-etch adhesive were applied to surface of glass ionomer cement and polymerized. Each group divided into 2 subgroups (n=10). Compomer and composite were applied over glass ionomer cements by means of a plastic cylinder with a height and diameter each of 2 mm and polymerized with LED according to the manufacturer’s recommendations, from the side of the cylinder. SBS was tested for failure using a knife-edge blade in a universal testing machine. The data were analyzed using Two-Way Analysis of Variance (ANOVA) and Tukey test (p=0.05).Results: Ionoseal showed significantly higher SBS to compomer and composite than other glass ionomers (p < 0,05). There was no statistically differences between SBS of Ketac Molar, Imicryl, and Equia to compomer and composite (p > 0,05).Conclusion: Ionoseal showed higher SBS to composite and compomer than Ketac Molar, Equia, and Imicryl.
Amaç: Bu çalışmanın amacı dört farklı cam iyonomer simanın kompozit ve kompomere olan makaslama bağlanma dayanımlarını karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Çalışma için 80 adet silindirik şekilli akrilik blok hazırlandı. Blokların düz yüzeylerinin ortasına 2 mm derinliğinde ve 3 mm çapında olan çukurcuklar açıldı. Bloklar dört gruba ayrılarak açılan çukurcuklar Ionoseal (Ionoseal, Cuxhaven, Almanya), Ketac Molar (3M EPSE, Seefeld, Almanya), Equia (GC Avrupa, Tokyo, Japonya) ve İmicryl (Imicryl SC, Imicryl Diş Malz San. Tic. AŞ, Konya, Türkiye) marka cam iyonomer materyalleri ile dolduruldu. Standart yüzeyler elde etmek için sertleşmeden önce cam iyonomerlerin üzeri şeffaf bant ile kapatıldı. Sertleşme tamamlandıktan sonra cam iyonomer siman yüzeylerine tek aşamalı adeziv (Futurabond M, VOCO GmbH, Cuxhaven, Almanya) uygulandı ve polimerize edildi. Her bir grup 2 alt gruba ayrıldı. Hazırlanan yüzeylerin üzerine yerleştirilen 2 mm yüksekliğinde ve 2 mm çapındaki aparatın içerisine taşmayacak şekilde doldurulan kompomer (Imicryl SC, Imicryl Diş Malz San. Tic. AŞ, Konya, Türkiye) ve kompozit (VOCO, Cuxhaven, Almanya) materyalleri üretici firmaların tavsiyeleri doğrultusunda LED ışık cihazı ile polimerize edildi. Universal test makinesi ile her bir örnekte kırılma meydana gelinceye kadar kuvvet uygulandı. Veriler iki yönlü varyans analizi ve Tukey çoklu karşılaştırma testleri ile istatistiksel olarak değerlendirildi (p=0.05). Bulgular: Ionoseal’ in kompozit ve kompomere olan makaslama bağlanma değeri diğer cam iyonomerlerden istatistiksel olarak daha yüksek bulundu (p < 0,05). Ketac Molar, Equia ve İmicryl’ in kompozit ve kompomere olan makaslama bağlanma değerleri arasında istatistiksel olarak fark gözlenmedi (p > 0,05). Sonuç: Rezin esaslı cam iyonomer siman olan Ionoseal kimyasal sertleşen Ketac Molar, Equia ve İmicryl cam iyonomer simanlara göre daha yüksek makaslama bağlanma değeri göstermektedir.

Anahtar Kelimeler

dos Santos, R. L., M. M. Pithon, D. S. Vaitsman, M. T. Araujo, M. M. de Souza ve M. G. Nojima 2010. "Long-term fluoride release from resin-reinforced orthodontic cements following recharge with fluoride solution." Braz Dent J 21(2): 98-103.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2015
Bölüm Araştırma
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ağustos 2015


Makalenin Yazarları
Mustafa ALTUNSOY
Evren OK
Ebru KÜÇÜKYILMAZ
Başak BÖLÜKBAŞI
Mehmet Selim BİLGİN