Yıl 2015, Cilt: 2 Sayı : 2 Sayfalar 86 - 90 2015-08-01
Fibrous dysplasia in the maxilla: Report of two cases
Maksillada fibröz displazi: İki olgu sunumu
Ahmet ALTAN,İbrahim DAMLAR,Soydan KILIÇ,Berk TURGAY,Zeynel Abidin TAŞ
24 261

Fibrous dysplasia is a developmental, slow growing, benign fibrous-osseous lesion of the bone and is generally seen in children and adolescents. Fibrous dysplasia has two clinical forms; monostotic and polyostotic. Increases in bone formation within the lesion create a radiographic appearance that is referred to as ‘ground glass’ or ‘orange peel’. In this report, two fibrous dysplasia, whose diagnosis are made with clinical, histopathological and radiographic information, are presented.A 19-year-old male patient reported to our department with a chief complaint of swelling in the upper right region since 3 months. The swelling was asymptomatic. Oral examination revealed the presence an expansion in the vestibule of the alveolar ridge of upper jaw. Under local anesthesia the lesion’s size was reduced with the contour correction for functional and esthetic problems.56-year-old female patient admitted our clinic with a swelling in right maxilla. Intraoral examination revealed vestibular and palatal bone expansion in the right maxilla. The histological findings led to the definite diagnosis fibrous dysplasia. The large and asymptomatic lesion is being followed-up with monthly visits.Fibrous displasia in jaws is rare and can be difficult to differentiate from other benign and malignant bone disorders. Malignant transformation is extremely rare and appears almost exclusively in polyostotic cases. Therefore the following period is important.
Fibröz displazi genellikle çocuklarda ve ergenlerde görülen; kemiğin gelişimsel, yavaş büyüyen, fibroosseöz benign bir lezyonudur. Monostotik ve poliostotik olmak üzere iki klinik formu vardır. Lezyon içindeki kemik oluşumunda artışla birlikte 'buzlu cam' veya 'portakal kabuğu' olarak adlandırılan radyografik görüntü oluşur. Bu makalede klinik, radyografik ve histopatolojik bulgularla tanı konulmuş iki fibröz displazi olgusu sunulmuştur.19 yaşında erkek hasta, 3 aydan beri var olan sağ üst bölgede şişlik şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Klinik muayene sonucunda üst çene anterior bölgede vestübüle ekspansiyon gösteren asemptomatik bir lezyon tespit edildi. Lokal anestezi altında kontur düzeltmesi yapılarak fonksiyonel ve estetik sorunlar ortadan kaldırıldı.56 yaşındaki bayan hasta sağ maksillada şişlik şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Ağız içi muayenede sağ maksillada vestibüle ve palatinale ekspansiyon gösteren bir şişlik görüldü. İnsizyonel biyopsi sonucunda fibröz displazi tanısı konuldu. İleri yaştaki hastada, büyük boyutlardaki asemptomatik lezyonun aylık kontrollerle takip edilmesine karar verildi.Çene kemiklerinde fibröz displazi nadir görülen bir durumdur. Diğer benign ve malign kemik bozukluklardan ayırt edilmesi zor olabilir. Malign transformasyon son derece nadirdir ve daha çok poliostotik tipte görülür. Bu nedenle takibi önemlidir.

Anahtar Kelimeler

Akçiçek GT, Akkaya N, Avcu N, Alan A, Dural S, 2007. Monostotik Fibröz Displazi. Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 31, 41-46.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2015
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ağustos 2015


Makalenin Yazarları
Ahmet ALTAN
İbrahim DAMLAR
Soydan KILIÇ
Berk TURGAY
Zeynel Abidin TAŞ