Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Journal of Education

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kavram karikatürlerinin öğrencilerin kavram yanılgılarının giderilmesi üzerindeki etkisi: sera etkisi ve küresel isınma örneği

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
613
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada öğrencilerle tartışma ortamı oluşturarak onların öğrenmelerine katkı sağlayabilecek görsel araçlardan biri olan kavram karikatürleri kullanılmıştır. Araştırmada kavram karikatürlerinin, öğrencilerin sera etkisi ve küresel ısınma konularında var olan kavram yanılgılarının giderilmesi üzerindeki etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın örneklemini Rize Çay İlköğretim Okulunun 7. sınıfında öğrenim gören toplam 17 öğrenci oluşturmuştur. Basit deneysel desenin kullanıldığı çalışmada, veri toplama aracı olarak akademik başarı testi ve mülakat kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin sera etkisi ve küresel ısınma konusunda birçok kavram yanılgısına sahip olduğunu ve kavram karikatürleri içeren öğretim sürecinden sonra, bu yanılgıların büyük bir çoğunluğunun giderildiğini ortaya koymuştur. Öğrenciler ile yürütülen mülakatlar, kavram karikatürlerinin öğrenmeyi eğlenceli hale getirdiği ve hatırlamayı kolaylaştırdığı yönünde bulgular ortaya koymuştur. Bu bulgular doğrultusunda, öğretmenlerin kavram karikatürlerinin öğretim sürecinde kullanımı konusunda bilgilendirilmesi ve farklı fen konularında da kavram karikatürleri ile desteklenmiş çoklu materyallerin kullanılmasının daha faydalı olabileceği önerilmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of the study is to examine the effects of concept cartoons on eliminating students‟ misconceptions about the global warming and greenhouse effect. The sample of the study is consisted of 17 students from the 7 grade of Rize Çay Primary School. Simple experimental study design was used in the study. Test and semi-structured interview were used to collect the data. The results of the study showed that the students had misconceptions about global warming and greenhouse effect. The teaching process comprising concept cartoons treated most of these misconceptions. Students indicated that the teaching process was enjoyable and it eased the students‟ remembering of the given knowledge. Based on the results, it was suggested that the teachers should be informed about the usage of concept cartoon in the classroom and combination of different teaching methods which is supported by concept cartoon may be more useful for different science subjects.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :