Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi (Turkish Journal of Giftedness and Education)

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The uses of open-ended problem solving in regular academic subjects to develop students’ creativity: an analytical review

Yazar kurumları :
Department of Disability and Psychoeducational Studies University of Arizona and Department of Special Education College of Education King Abdulaziz University1, Department of Disability and Psychoeducational Studies U
Görüntülenme :
319
DOI :
Özet Türkçe :

The uses of open-ended problem solving to develop students' creativity were investigated through an analytical review. Twenty studies with high-quality indicators were selected. Participants in all studies were 7707 students. The average time spent in all inter-ventions was approximately 15 months. Stu-dents had observable improvement in 90% of the interventions. By using the analytic tech-nique across all studies, the authors found that (a) in 55% of the interventions, elemen-tary school students were included; (b) in 85% of the interventions, problem Types IV and V were used, and in 65% of the interven-tions problem Type VI was used; (c) in 50% of the interventions, open-ended problems were integrated with all academic subjects; (d) in 90% of the interventions, the perspec-tive of creativity was creativity as process; and (e) in 50% of the studies, open-ended problems were measured using nontradi-tional instruments. Future researchers should focus on integrating problem finding (i.e. Type VI) and implementing open-ended problem solving in more academic subjects and with students in upper levels of school.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmek için kullanılan açık uçlu problem çözme yaklaşımı analitik bir şekilde incelenmiştir. Yüksek düzeyde göstergeye sahip yirmi çalışma seçilerek akademik alanlarına göre üç kategoriye ayrılmıştır. Araştırmaların çalışma gruplarında toplam 7707 öğrenci yer almıştır. Uygulamalara ayrılan ortalama za-man yaklaşık 15 aydır. Uygulamaların %90'ında öğrencilerde gözlenebilir gelişme-ler kaydedilirken, %10'unda düşük seviyede gelişim gözlenmiştir. Analitik teknik kullanı-larak uygulamaların (a) %55'inde ilköğretim öğrencileri ile çalışıldığı; (b) %85'inde IV. Tür ve V. Tür problemlerin kullanıldığı, %65'inde ise VI. Tür problemlerin kullanıldığı; (c) %50'sinde açık uçlu problemlerin bütün akademik alanlara entegre edildiği; (d) %90'ında yaratıcılık, süreç perspektifinden ele alındığı (e) %50'sinde açık uçlu sorular geleneksel olmayan araçlarla ölçüldüğü bulunuştur. İleri araştırmalarda VI. Tür problemlere (problem bulma) odaklanılmalı, açık uçlu problem çözme yaklaşımı farklı akademik alanlarda ve üst sınıflarda da uygulanmalıdır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :