Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi (Turkish Journal of Giftedness and Education)

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

18-21 yaş grubu bireylerin genel zekâ düzeyleri ile psikolojik semptom düzeyleri arasındaki ilişki

Yazar kurumları :
Marmara University, Faulty of Education1, Maltepe University2
Görüntülenme :
351
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, ergenlerin genel zekâ düzeyleri ile psikolojik semptom düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, üniversitede hazırlık eğitimi alan 18-21 yaş aralığında 73 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla üç ölçme aracı kullanılmıştır: Kişisel Bilgiler Formu, Raven'in İleri Matrisler Grup Zekâ Testi ve SCL-90-R Belirti Tarama Listesi. Araştır-mada, genel Zekâ düzeyi ve psikosomatik semptom düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemek için Pearson Çarpım Momentler korelasyon katsayısı hesaplamaları yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, genel zekâ düzeyi ile bazı psikolojik semptom düzeyleri arasın-da negatif yönlü ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Genel psikolojik semptom düzeyi, somatizasyon, OKB, duyarlılık ve fobi ile genel zekâ düzeyi arasında negatif yönlü ilişkiler bulunmuştur. Buna göre, genel zekâ düzeyi arttıkça belirtilen psikolojik semptom düzeyleri azalmakta, genel zekâ düzeyi azaldıkça semptom düzeyleri artmaktadır.

Özet İngilizce :

In this study, the relationship between general intelligence and psychological symptom among adolescents were examined. Participants were 73 university students (age= 18 to 21). Their intelligence was measured by the Raven's Advanced Progressive Matrices (RAPM); the Psychological Symptoms Scan-ning Scale-90-R was used to measure the participants' psychological symptoms. Corre-lations were used to examine relationship, if any, between general intelligence as measured by the RAPM and psychological symptoms. Results showed that, in general, a negative correlation was found between general intelligence level and general psychological symptom level and some psychological symptoms, such as somatization, obsessive compulsive disorder, sensibility and phobia. In conclusion, as general intelligence level increases, the level of psychological symptom decreases and as general intelligence level decreases, the level of psychological symptom increases.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :