Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The use of teaching methods by the teachers who work at high schools and the reasons of their preference (ankara province sample)

Yazar kurumları :
Ankara Provincial Directorate of National Education1, Gazi University2, Kastamonu University3
Görüntülenme :
372
DOI :
Özet Türkçe :

In this study, the aim is to determine teaching methods that physical education teachers at elementary schools in Ankara use and to define why they prefer those methods. The research group contains 88 physical education teachers. 19 of them are female and 69 of them are male. The questionnaire of the study conducted to a sample group of 30 individuals for its reliability and validity. After the analysis conducted, the factor number was observed to be 2 and the total variance of the test was calculated as 21.083. Reliability study was conducted using Cronbach Alfa () Internal Consistency Method and “0.88” figure was found. Findings, showed that participants were experienced teachers at the age of “42 and above “, also their teaching experience was “21 years and above.” It also showed that more than half of them attended “in-service training” about teaching methods, that they often use “demonstration”, “practice and “narration” methods and that they rarely use “assignment method”. They think students like demonstration method most. They support the idea that the most important reason while deciding on the teaching method is its convenience to the “opportunities of the school”, “course duration” and “the properties of physical education lesson”. As a result, property and size of the learning group, teacher’s tendency to the method, duration, physical opportunities, financial sources and prospective behaviours should be taken into account while choosing the teacing method.Also there is a need of organizing in-service training courses in the field of teaching techniques to the teachers and of a cooperation between universities and Ministry of National Education in order to lead teachers to the use of teching methods and techniques. 

Özet İngilizce :

Bu çalışmada, Ankara ili ortaöğretim kurumlarında görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin kullandığı öğretim yöntemlerini ve tercih nedenlerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma gurubunu 19’u bayan, 69’u erkek toplam 88 beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır. Geliştirilen anket, geçerlilik ve güvenirlilik çalışması için 30 kişilik bir örneklem grubuna uygulanmıştır. Yapılan analiz neticesinde, faktör sayısı 2 olarak gözlenmiş ve testin toplam varyansı 21,083 olarak hesaplanmıştır. Cronbach Alfa () iç tutarlılık yöntemi ile güvenilirlik çalışması yapılmış ve 0.88 değeri bulunmuştur. Bulgular, katılımcıların “42 yaş ve üzeri”, meslek kıdemlerinin ise “21 yıl ve üzeri” olarak tecrübeli öğretmenlerden oluştuğunu, öğretim yöntemleri alanında “hizmet içi eğitim kursuna” yarıdan fazlasının katıldığını, ders işlerken “gösteri”, “alıştırma” ve “anlatım yöntemlerini” sıklıkla kullandıklarını, “görevlendirme yöntemine” çok az yer verdiklerini, öğrencilerin ise en çok “gösteri yöntemine” ilgi duyduğunu görüşünde olduklarını, öğretim yöntemlerini tercih ederken en önemli neden olarak, “okulun imkanlarına uygun olması”, “ders süresine uygun olması”, “beden eğitimi dersinin özelliklerine uygun olması”, yönünde görüş bildirdiklerini göstermektedir. Sonuç olarak öğretim yöntemlerinin seçiminde; konunun ve öğrenen grubun özelliği ve büyüklüğü, öğretenin yönteme yatkınlığı, ayrılan süre, fiziksel olanaklar, mali kaynaklar, öğrenim sonucunda beklenen davranışlarında göz önüne alınarak, kullanılacak yöntemlerin seçilmesinin gerekliliği, öğretim yöntemleri alanında öğretmenlere hizmet içi eğitim kursları düzenlenmesi ve öğretmenlerin, öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanımına yönelik yetiştirilmeleri amacıyla üniversite Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğine önem verilmesine ihtiyaç olduğu söylenebilir. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :