Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sports education in turkish higher education within european qualifications framework

Yazar kurumları :
Sakarya University Physical Education and Sports School1, Turkey Manas University Physical Education and Sports School2
Görüntülenme :
560
DOI :
Özet Türkçe :

Sports sciences and sports education are applied in various scientific disciplines of Turkish higher education. Sport Sciences are applied in many universities in Europe to sports education students in higher education and to students in other departments for to meet social needs. In this regard, restructuring sports education is a new requirement in Turkey in terms of European sports education cooperation and developments. The aim of this study is to examine European Higher Education Qualities and Turkey's Higher Education Sports Education Process for to set forth an understanding regarding mission and vision in the forthcoming years. ISCED, EASM, and AEHESIS sports education models and European Union education process are analyzed within the scope of the research. Eventually, Turkey is in a restructuring process in terms of physical education and sports education in higher education, Bologna process and qualities. Within the scope of this regulation, anew sports education and basic field qualifications curricula should be updated by considering determination of basic fields. Turkish Higher Education Qualifications Framework (TYÇÇ) basic field qualifications that are formed based on the ISCED concerning Coaching Education, Sports Management and Recreation Departments should be reclassified.

Özet İngilizce :

Spor bilimleri ve spor eğitimi, Türk yükseköğretimini çeşitli bilimsel disiplinlerinde uygulanmaktadır. Avrupa'da birçok üniversitede Spor Bilimleri, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı yükseköğretimde spor eğitimi öğrencileri ve diğer bölüm öğrencileri için uygulanır. Bu bağlamda, Avrupa spor eğitim işbirliği ve gelişmeler için, spor eğitiminin yeniden yapılanması Türkiye'de yeni bir gerekliliktir. Bu çalışmanın amacı, önümüzdeki yıllarda misyon ve vizyonu hakkında bir anlayış sağlamak üzere Avrupa Yüksek Öğretim Nitelikleri ile Türkiye'nin Yükseköğretim Spor Eğitim sürecini incelemektir. Çalışma içerisinde, ISCED, EASM, AEHESIS spor eğitim modelleri ve Avrupa Birliği eğitim süreci incelenmiştir. Sonuç olarak, Türkiye'de beden eğitimi ve yükseköğretimde spor eğitimi, Bologna süreci ve nitelikler çerçevesinde yeniden yapılanma içindedir. Bu düzenlemede, temel alanların belirlenmesi dikkate alınarak yeniden spor eğitimi, temel alan yeterlilikleri müfredatı güncellenmelidir. Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümleri ile ilgili ISCED temel alınarak yapılmış olan TYÇÇ temel alan yeterlilikleri tekrar sınıflandırılmalıdır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :