Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Samsunspor taraftarlarının sosyo- ekonomik özellikleri ve şiddete eğilimleri

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi1, Yakakent Anadolu Lisesi2
Görüntülenme :
442
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Samsunspor taraftarlarının sosyo-ekonomik özelliklerinin değerlendirilmesi ve şiddete eğilimlerinin tespit edilmesidir. Araştırma kapsamında anket yolu ile 707 taraftardan bilgi edinilmiş ve elde edilen veriler yüzde ve frekans gibi basit istatistik yöntemlerle değerlendirilmiştir. Mesleki dağılımları; işçi, memur ve esnaf ağırlıklıdır. İşsizlerin oranı ise %16,9’u bulmaktadır. Anne ve babalarının eğitim düzeyi; ilk ve ortaöğretimde yoğunlaşmaktadır. Aylık gelir durumları 400 ile 1500 TL arasında değişim göstermektedir. % 70,4’‘ünün evinde bir bilgisayar vardır ve bunların %48,5’i internete bağlıdır. İnternet kullanma nedenleri; % 41,2 bilgilenme, % 24,2 gazete-haber, % 22 sohbet biçimindedir. % 89,3’ünün yurt dışına çıkış yapmadığı, % 78,1’inin düzenli tatil yapma alışkanlığı bulunmadığı, % 73,4’ünün de otomobili olmadığı belirlenmiştir. Taraftarların serbest zaman etkinliklerinin önemli kısmını TV seyretmek kapsar, diğer etkinlikler ise düşük orandadır. Tercih ettikleri TV program türünde doğal olarak spor programları öndedir. %77,8’i kitap okuma alışkanlığından yoksundur. % 76,2’sinin sigara kullandığı tespit edilmiştir. Alkol kullanma alışkanlıkları da %44’tür. Taraftarların bir kısmının adli suç kaydı bulunmaktadır (% 13,3). Büyük bir bölümü maçları ailesi ile birlikte izlememektedir (% 78,6). Takımlarını destek amacıyla bütün maçları izleme durumu hayli yüksek orandadır. Kendilerini tanımlamaları; %43,3 fanatik, % 40,5 ılımlı, % 14,6 saldırgan biçimindedir. Sonuç olarak taraftarların şiddet ve saldırganlığa meyilli oldukları tespit edilmiştir. Bu bağlamda taraftar gruplarının sosyal ve ekonomik durumu tespit edilerek sürekli değerlendirmeler yapılmalı ve bu çabalar sonucunda ortaya çıkan bireysel uyum sorunları bilimsel yöntemler içerisinde çözülerek taraftarların topluma entegrasyonundaki engeller uyumlu hale dönüştürülmelidir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study was determined as the evaluation of socioeconomic characteristics of Samsunspor supporters. With this aim, data was obtained from totally 707 supporters through questionnaire method and collected data were evaluated with simple statistical methods such as percentage and frequency. Laborers, officials and tradesmen were the majority in professional distribution. Percentage of the unemployed was determined as 16.9%. Education level of parents intensified at the primary and secondary education. Monthly income was seen to range between 400 and 1500 TL. The rate of computer owners at home were 70.4 % and 48,5% had internet connection. Reasons of internet usage were; 41.2% information, 24.2% newspaper-news, 22% chat. 89.3 % had never visited foreign countries, 78.1% did not have regular holiday habits and 73.4% did not have cars. The majority of the supporters’ leisure time was spent by TV and other activities were recorded to be in minority. Naturally, the preferred program type was sport programs. 77.8% did not have reading habits. 76.2% were non-smokers. Alcohol consuming habits can be accepted to be very high. 13.3% of the supporters had record of previous convictions. Majority (78.6%) do not watch the matches with their families. The rate of watching all the matches was very high with the intention of supporting their teams. Their self-definitions were; 43.3% fanatic, 40.5% temperate, 14.6% aggressive.As a result, it has been determined that the supporters have tendency to violence and aggression. Within this context, sociocultural and economic evaluations of supporter groups should be continuously performed and the individual adaptation problems for the supporters’ integration into the society that appear as the result of these efforts must be solved by means of scientific methods. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :