Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gençlerin serbest zaman aktivitelerine katılamama nedenleri üzerine bir inceleme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi1
Görüntülenme :
452
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, Adnan Menderes Üniversitesinde okuyan öğrencilerin serbest zaman aktivitelerine katılamama nedenlerini tespit etmek amacıyla planlanmıştır. Çalışmanın örneklemini gönüllü olarak katılan Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Sağlık Yüksek Okulu., Eğitim Fakültesi Resim ve Müzik Eğitimi Bölümleri ve Nazilli Meslek Yüksek Okullarından 169 kız 159 erkek toplam 328 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, Gürbüz ve Karaküçük tarafından geliştirilen üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklerine katılmalarına engel teşkil edebilecek unsurları değerlendiren “Boş Zaman Engelleri Ölçeği” kullanılmıştır. İstatistiksel analiz olarak tek yönlü varyans analizine (ANOVA), t testi ve Tukey testi yapılmıştır. Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin cinsiyet ile alt boyutlar arasında anlamlı farklılık (p<0.05) bulunurken, refah düzeyinin aktivitelere katılmada önemli bir etken olduğu ortaya çıkmıştır. 

Özet İngilizce :

The present research was planned in order to detect the reasons why the students of Adnan Menderes University did not participate in leisure time activities. The sample of the research was composed of 328 students (169 female university students and 159 male university students) who studied at the School of Physical Education and Sports, Health School, Department of Art and Music of Education Faculty and Nazilli Vocational School. “Leisure Constraint Scale” developed by Gürbüz and Karaküçük (2008) that assesses the components preventing the university students from participating in recreational activities was sued. As statistical analysis, One Way Analysis of Variance (ANOVA), t test and Tukey test were performed. As the results of the research, there was significant difference between sex and the subscales of the university students (p<0.05) and it was found out that level of welfare was an important factor in participating in activities. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :