Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Genç basketbolcularda yorgunluğun şut tekniğine etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
682
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, genç basketbolcularda yorgunluğun şut yeteneğine etkisini incelemektir. Araştırma, yıldızlar kategorisindeki 13 erkek basketbolcu üzerinde yapılmıştır. Basketbolcuların şut yeteneklerini ölçmek için, AAHPERD (12) tarafından geliştirilen Basketbol Yetenek Bataryası Şut Testi kullanılmıştır. Basketbolcuların yorgunluk düzeylerini belirlemek için ise 20 metre mekik koşusu kullanılmıştır. Önceden belirlenmiş orta ve yüksek olmak üzere iki farklı yorgunluk seviyesinde mekik koşusuna ara verilerek şut testi ölçümleri yapılmış ve bu iki skor karşılaştırılmıştır. Basketbolcuların farklı yorgunluk düzeyinde yapmış oldukları şut skorları arasında anlamlı düzeyde farklılık bulunmuştur. Çalışmanın verileri, genç basketbolcuların yorgunluk düzeyleri arttıkça şut başarısında azalma olduğunu göstermektedir. Araştırma sonuçları, yorgunluğun, sporcuların şut performansı üzerinde önemli bir belirleyici olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle bireysel olarak sporcuların özelliklerinin önceden bilinmesi, basketbol antrenörlerine antrenmanları planlama ve maç stratejisini oluşturmada önemli katkı sağlayacaktır. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of study was to investigate the effects of fatigue on shooting skills in young basketball players. The study was carried out on 13 male basketball players at stars category (category under 16-years old). To measure the shooting skills of the players, speed spot shooting and AAPHERD Basketball Test, which was developed by AAPHERD (12), were used. 20-Meter Multi-Stage Shuttle Run test was employed to determine the players’ fatigue level. During the multi-stage shuttle run, the participants were asked to take two pre-determined shooting tests, one at the medium and one at the high fatigue level, and the results obtained from these tests were compared. Significant difference was observed between the basket players’ shooting points at the two levels of fatigue. The findings indicate that the higher the fatigue level, the lower the shooting success for young players. The results reveal that fatigue plays a determinant role on the shooting performance of the athletes; therefore, prior determination of the players’ fitness could contribute to coaches in planning appropriate training and developing match strategies. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :