Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 98 , Sayı 197

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yabancı dil olarak türkçe öğreten “yabancı dilim türkçe” ve “yeni hitit yabancılar için türkçe” ders kitaplarında türk imgesi

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
623
DOI :
Özet Türkçe :

Yabancı bir dili öğrenmek; yalnızca o dilin sistemini, dilbilgisi yapılarını öğrenmek değil aynı zamanda yeni bir kültürle karşılaşmak, o kültürü tanımak ve öğrenmektir. Dil öğrenen kişi, karşılaştığı yeni kültürdeki kişilerin düşünce ve davranışlarını tanıyarak kendi kültürü ve öğrendiği kültür arasında ilişkiler kurar, karşılaştırmalar yapar ve daha hoşgörülü bir bakış açısı kazanır. Kültür aktarım süreçlerinin önem kazandığı günümüz yabancı dil öğretim süreçlerinde, dil öğretim malzemelerinin önemli bir parçasını oluşturan ders kitapları da o dili konuşan toplum kaynaklıdır ve o dile ait kültürün taşıyıcılığını yapar. Yabancı dil öğretmek amacıyla hazırlanmış ders kitaplarındaki metinlerin bilinçli bir şekilde seçilmesiyle metinler, kültür iletiminde, verimli birer araç olabilirler. Bu araçların doğru kullanılmasıyla milletler, kendi kültürleri hakkında olumlu imgeler yaratabilir ya da var olan olumsuz imgeleri ortadan kaldırabilirler. Bu çalışmanın amacı, Yabancı Dilim Türkçe ve Yeni Hitit ders kitaplarında nasıl bir Türk imgesi oluşturulduğunun incelenmesidir. Çalışmada, öncelikle, çalışmaya yön verecek olan imge ve imgebilim kavramları tanımlanmıştır. Ardından geçmişten günümüze Avrupa'da Türk imgesi üzerinde durulmuştur. Çalışmanın son bölümünde "Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe" ve "Yabancı Dilim Türkçe" ders kitaplarındaki metin ve alıştırmalar incelenmiş; metin ve alıştırmalardaki Türk imgesi tespit edilmiş; değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

Learning a foreign language means not only learning the structural use of a language, but also meeting a new culture, being acquainted with that culture, and finally adopting the culture. The learners of a foreign language associate their own culture with the one they learn via recognizing the people's thoughts and attitudes in that new culture, and they also make comparisons between them; as a result, they get more tolerant view points. In the recent language teaching approaches among which the transfer of the culture has become important, the course books which are the essential parts of classroom materials are based on the culture of the target language and reflect it. With the concious selection of the texts in the course books prepared to teach a foreign language, they might be highly efficient during learning process in terms of the transfer of the cul¬ture. Finally, by the appropriate use of these materials, the nations can have the chance of creating positive images of their own culture, or they can also object to the negative ones that are already in minds. The purpose of this study is to analyse the images of Turks in the course books named Yabancı Dilim Türkçe and Yeni Hitit. With this aim in mind, in this study, firstly the notions of image and imagology are defined. Then, the images of Turks in Europe are emphasized from the past to the present. In the last section of this study, the texts and the exercises in the coursebooks named "Yeni Hitit" and "Yabancı Dilim Türkçe" are examined, and also the images of Turks in these course books are determined, and finally evaluated.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :