Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 98 , Sayı 196

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uygur türkleri arasında 19. yüzyılda yetişmiş bir tarihçi ve şair: molla musa sayramî

Yazar kurumları :
Nevşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
328
DOI :
Özet Türkçe :

Uygur Türkleri, köklü bir tarihe ve zengin bir kültür birikimine sahiptir. Bu kültürün oluşumu ve gelişiminde ise Uygur Türklerinin yaşadığı coğrafyanın merkezî bir konumda olmasının yanı sıra onların birçok din ve kültürle kaynaşması etkili olmuştur. Uygur Türkleri, sözlü kültür ortamında yaratılan zengin halk edebiyatı ürünlerinin dışında klasik Türk edebiyatının önemli simalarını yetiştirmiştir. 19. yüzyılda Uygur Türkleri arasında yaşamış ve birçok alanda eser kaleme almış bu önemli isimlerden biri Molla Musa Sayramî'dir. Makalemizde, 19. yüzyılda Doğu Türkistan Uygur sahasına damgasını vuran Molla Musa Sayramî'nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilecektir. Onun eserleri yaratım, aktarım, içerik ve işlev bakımından kısaca değerlendirilerek, Sayramî'nin Türk kültür tarihine ve edebiyatına katkıları üzerinde durulacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Uyghur Turks have a long history and a rich cultural accumulation. Not only the fact that the geography of the Uyghur Turks live is in a cent of an oral culture as well as the important personalities of classical Turkish literature. Molla Musa Sayrami is one of the most prominent figu­res who lived among the Uyghur Turks in the 19th century and wrote works in many areas. In this paper, some information is given on the life and works of Molla Musa Sayrami who marked Uyghur East Turkestan area in the 19th century. His works are briefly evaluated in terms of creation, transmission, content and function, and Sayrami’s contributions to the history of Turkish culture and literature are emphasized. ral location but also their fusion of many religion and culture has been effective on the formation and development of this culture. Uyghur Turks have produced the works of a rich folk literature created in an environment

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :