Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 97 , Sayı 193

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk kültürünün önemli değeri karagöz ve karagöz müziği

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi G.S.E.B. Müzik Eğitimi A.B.D. 1
Görüntülenme :
498
DOI :
Özet Türkçe :

Geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz, konuları, mesajları, karakterleri ve müziğiyle Türk kültürünün çok büyük bir hazinesidir. Bu değerli kültürel mirasa sahip çıkarak, konuyla ilgili ulusal bilincin oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Müzik, Karagöz oyunlarının ayrılmaz bir parçası olmuş ve bu oyun-larda kendine özgü bir nitelik kazanmıştır. Niteliği, konuları, gölge oyunundaki yeri açısından Karagöz Müziği, Türk Müzik Tarihi içinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Belgesel tarama niteliğindeki bu çalışmada geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz'ün tarihi, yapısı, unsurları ve Karagöz müziği incelenmiştir. Ayrıca Karagöz oyunu ve müziğinin gerek ülke içinde korunması, sahiplenilmesi ve tanıtılması, gerekse uluslararası organizasyonlarda Türki¬ye'nin önemli bir kültürel değeri olarak yansıtılmasının önemi üzerinde durularak, konuyla ilgili öneriler sunulmuştur.

Özet İngilizce :

Traditional Turkish Shadow Theatre Karagöz is very important trea¬sure of Turkish Culture with its themes, messages, characters and music. Supporting of this cultural heritage and be created national consciousness are very important. The music which is an inseparable part of Karagöz has earned a qua¬lity peculiar to itself. Karagöz Music takes an exceptional place in the history Turkish Music from the angle of its feature, themes and its place in the Shadow theatres. Traditional Turkish shadow theatre Karagöz's history, structure, elements and Karagöz Music have been examined in this study in the qua¬lity of documentary survey and the suggestions related with protecting, claiming and introducing of Karagöz play and music emphasized both in the country and the international organization accordingly.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :