Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 97 , Sayı 195

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Roman kahramanı olan türk hükümdarları

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
275
DOI :
Özet Türkçe :

Tarihî şahsiyetlerin romanlardaki yerini, aldıkları görevleri, başardıkları işleri geniş bir şekilde inceledik. Romanlardan bir kısmının aynı devreyi işlemesi, bir yönüyle aynı şahsiyetlerin de ele alınabileceğini gündeme getirmektedir. Herhangi bir romanda asli kahraman olarak yer alan bir tarihî şahsiyet, başka bir romanda ikinci veya üçüncü derecede kalabilmektedir. Tarihî şahsiyetleri işlerken dipnotlarda haklarında kısa bilgiler verilmiştir. Bununla amacımız, tarihî şahsiyetleri tanıtmaktan ziyade, onların tarihteki yerlerini ve tarihîliğini ortaya koymaktır. Şahıslar bölümünde, romanlardaki kahramanları, durumlarına göre, cinsiyetlerine göre, eğitim durumları-na, mesleklerine, sosyal durumlarına ve milliyetlerine göre sınıflandırdık. Roman kahramanı olan Türk hükümdarları, sadece savaşçı ve fetihçi kimliği ile karşımıza çıkmazlar. Sosyal yaşamın disiplinli aşamasından geç¬miş, iyi bir eğitim almak için yoğun çaba göstermiş şahsiyetler olarak tanırız. Anadolu'nun yurt edilmesini sağlayan Alparslan'ın, Moğollara karşı ülkesini kahramanca savunan Celâleddin Harzemşah'ın, Haçlıları bozguna uğratan Selahattin Eyyûbî'nin, İstanbul'u feth eden Fatih Sultan Mehmet'in, sosyal ve siyasal kişiliklerinin işlendiği romanlar, yeni nesiller için bir örnektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Location of historical novels personalities, their tasks, were able to examine a wide range of is a part novel of the functioning of the same circuit, can be addressed in a direction raises the same personalities. The main hero of the novel, as any one historical figure, another novel, remain the second or third degree. Historical figures are given brief information about them when handling the notes. However, our goal is to introduce, rather than historical figures, places and historys to reveal their history. On the characeters part, we classified the characters accarding to their reality, sexuality, education, profession, social life and nationality. Turkish are the hero of novel rulers, only the identity of the warrior and conguest deadlocks encountered. Social life stage disciplined in the past, working hard to get a good education will recognize as figures showed. Anatolia, the country that enables Alparslan, heroically defending his country against the Mongols of Celaleddin Harzamşah, Salahattin Eyyûbî, Crusaders defeated the Mehmet the conqueror Istanbul, social and political personalities committed novels, one for the new generations example.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :