Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 98 , Sayı 196

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hızlı kentleşme sürecinde kırsal kalkınma ve kırsal kalkınma politikaları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Başmüşaviri1
Görüntülenme :
342
DOI :
Özet Türkçe :

Yirminci yüzyılın son çeyreğinde dünyada meydana gelen ekono-mik, siyasal, kültürel, teknolojik ve çevresel alandaki değişmeler, ülkelerin kalkınmalarında uyguladıkları politikaları tekrar gözden geçirmeleri gereğini doğurmuş ve kırsal alanların kalkındırılmasında, tarımsal kalkınmanın yanı sıra kırsal sanayi ve kırsal turizm gibi diğer sektörleri de kapsamına alan çok yönlü bir yaklaşımı zorunlu kılmıştır. Kırsal kalkınma, temelinde, kır-kent arasındaki sosyo-kültürel ve ekonomik farklılıkların optimum bir dengeye kavuşturulmasını, kırsal nüfusu yerinde kalkındırmayı, bir başka deyişle, göç ve istihdam sorunlarını yerinde çözmeyi amaçlayan politik bir tercihtir.

Özet İngilizce :

The emerging changes in the economic, political, cultural, technological and environmental aspects in the last quarter of the 20th century have necessiated the revision of policies applied in the development of countries, thus requiring a multi-dimensional approach in the development of rural areas including several sectors like rural industry and rural tourism alongside agricultural development. As a matter of fact, the rural development is a political choice that aims to bring an optimum balance between the socio-cultural and econo¬mic differences of rural and urban areas while aiming to resolve problems of migration and employment of rural population.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :