Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 98 , Sayı 197

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gagavuz türkçesi söz diziminde yabancı dillerden etkilenmeler üzerine bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
565
DOI :
Özet Türkçe :

Bugün ağırlıklı olarak Moldova'da yaşayan Gagavuz Türkleri tarafından anadili olarak kullanılan Gagavuz lehçesi, Türkçenin Oğuz koluna mensuptur. Türkçenin söz diziminde temel unsur sonda, yardımcı unsur başta gelir kuralına aykırı söz dizimi yapıları sergileyen Gagavuz lehçesi, bu yönüyle diğer Türk lehçelerinden ayrı bir yerde durmaktadır. Bu yapılar özellikle ismi niteleyen sıfat fiillerin yerine bitimli ilgi cümlelerinin kullanılmasında ön plana çıkıyor. Uzun asırlar Batı dilleri konuşucularının arasında yaşayan Gagavuz Türklerinin bu yabancı söz dizimi yapılarını Slav dillerinden almış oldukları düşünülmektedir. Çalışmamızda söz konusu yapıları ele almakta ve bunları Üretici-Dönüşümlü Dil Bilgisi, Yönetme ve Bağlama dil bilimi kuramları çerçevesinde değerlendirmekteyiz.

Özet İngilizce :

Today the Gagauz language is spoken as a mother tongue by Gagau¬zi living mostly in Moldova and belongs to the Oghuz branch of Turkic languages. The rule that the base component is placed at the end of cons¬tituent or sentence in Turkic languages is not always obeyed in the Gagauz syntax. From this point the Gagauz language differs from other Turkic languages. These structures especially are visible in the use of finished relative clauses. We are of the opinion that these structures have been borrowed from Slavic languages with whose speakers the Gagauzi have lived as neighbours for centuries. In the analysis of examples the Generative-Transformational Theory and the Government and Binding Theory will be used.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :